PSO – Ngày 20 tháng 03 năm 2019 (nhằm 15 tháng 02 năm Kỷ Hợi) là ngày cúng Hội chung (nghi thức truyền thống) của Hệ phái Khất sĩ tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Cảnh, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhằm nêu cao tinh thần và chí nguyện của người con Phật, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất hòa hợp trong việc duy trì, truyền bá giáo pháp của Hệ phái Khất sĩ tại tỉnh nhà, truyền thống cúng Hội chung được luân phiên hàng tháng từ các Tịnh xá, Tịnh thất Khất sĩ mỗi địa phương.

Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Cảnh vô cùng hân hoan kính cung đón chư Tôn thiền đức Tăng Ni đồng hoan hỷ quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ HT. Thích Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT. Thích Giác Cảnh – Phó BTS GHPHVN tỉnh kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Tăng Ni tỉnh; TT. Thích Giác Nghĩa – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nam, huyện Đức Trọng; NT. Phúc Liên -Trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh, huyện Đức Trọng; NT. Thận Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cảnh, Phường 3, Tp Đà Lạt; chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tịnh xá, Tịnh thất Hệ phái Khất sĩ trong tỉnh Lâm Đồng đồng quy tựu về TX. Ngọc Cảnh chứng minh và tham dự buổi lễ. 

Áo khất sĩ Huỳnh Y giải thoát
Tâm khất sĩ nguyện độ ta bà
Đời khất sĩ hoằng dương chánh pháp
Hạnh khất sĩ hóa độ chúng sanh.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức thực hành hạnh Khất thực hóa duyên, Thuyết pháp, Quy y cho hàng Phật tử, thọ nhận sự phát tâm cúng dường Sớt bát, chú nguyện và  tụng kinh Cầu Chúc, để sở cầu sở ý của quý Phật tử sớm thành tựu. Với ý nguyện mong rằng tất cả tâm an lành và trở thành người Phật tử ngoan đạo, thực hành, tu học tinh tấn đem lại an lạc cho mình và người, trong hiện tại đến tương lai thông qua hạnh thanh bần của người Khất sĩ.   

Theo truyền thống, mỗi tịnh xá trong tỉnh  bắt buộc sinh hoạt chung ngày Rằm hàng tháng, để thực hiện nếp sống chung tu học, chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, trau dồi giới đức, tập trung thiền định, tin sâu nhân quả, luôn quán niệm hơi thở và sống tùy duyên, cứ thế xoay vòng từ Tịnh xá này đến Tịnh xá khác trong toàn tỉnh.                                                                                                                                                                       Được sự chứng minh của Hòa thượng và chư Tôn thiền đức, Ni sư Truyền Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tài, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tác bạch cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Tịnh xá Ngọc Tài ngày 15/03/ÂL để chứng minh và tham dự buổi lễ cúng Hội chung theo truyền thống luân phiên định kỳ tiếp theo.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái