Thực hiện: Phật sự Online TV

The post Lâm Đồng: Video Lễ trì tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an tại chùa Giác Hải appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.