Đáp ứng nguyện vọng thỉnh cầu của các thiện nam tín nữ địa phương cũng như vùng lân cận muốn trở thành người đệ tử chân chính của Tam Bảo, học hỏi giáo pháp Như Lai, trở thành con người chân – thiện – mỹ, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, chiều ngày 10/4/2022, nhằm ngày 10 tháng 03 năm Nhâm Dần, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ đã làm lễ truyền thụ Tam quy ngũ giới cho hơn 500 thiện nam tín nữ.

Trước khi bước vào buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Tâm – Ủy viên Ban hoằng pháp TƯ, Giáo thọ sư chùa Bằng đã giảng về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo cũng như lợi ích của việc thọ trì Tam quy – Ngũ giới. Tam quy giúp mỗi người có chỗ dựa tinh thần thù thắng, vững chắc, tránh bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngũ giới là phương pháp thiết thực và cụ thể giúp chúng ta ngăn ngừa những hành động sai trái nơi thân, khẩu, ý, từ đó mà đạt được sự an vui trong hiện đời và vị lai.

Lễ truyền thụ quy y lần này bao gồm thành phần đa dạng, từ các bác lớn tuổi, những cô chú trung niên cho đến các bạn thanh thiếu niên và đặc biệt có sự hiện diện của rất nhiều em nhỏ – những mầm non tương lai của đất nước, của Phật pháp trong tương lai. Hơn 500 người có mặt tại lễ đường đều thành kính, nhất tâm nguyện thọ trì những lời Phật dạy, thực hiện giữ gìn 5 điều giới và 3 phép quy.

 

Diệu Tường