Kính mời chư Tôn đức hoan hỷ click vào banner dưới đây để tham dự HỘI NGHỊ

Lưu ý: Quý vị vui lòng cài đặt Google meet trên máy tính và điện thoại trước khi click vào banner để đăng nhập vào phòng họp trực tuyến. 

Nếu gặp sự cố không đăng nhập vào phòng trực tuyến được vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:

  • 0944020802 (ĐĐ. Thích Tuệ Tánh)
  • 0918416050  (cư sỹ Chí Ngọc)

BBT