Mời quý vị hoan hỷ click vào banner dưới đây để vào phòng hội nghị trực tuyến

Lưu ý: Quý vị vui lòng cài đặt zoom trên máy tính và điện thoại trước khi click vào banner để đăng nhập vào phòng trực tuyến. 

Nếu gặp sự cố không đăng nhập vào phòng trực tuyến được vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0944020802 (ĐĐ. T Tuệ Tánh)

0918416050  (cư sỹ Chí Ngọc)

ID cuộc họp: 85300813237 – Mật mã: 123