Mời quý vị học viên hoan hỷ click vào banner dưới đây để vào phòng học trực tuyến tham dự khóa học

(nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện thoại trước khi đăng nhập vào phòng họp, còn sử dụng máy vi tính thì không cần cài đặt gì thêm, nhưng tất cả đều phải có gmail đã đăng nhập trong trình duyệt.)

Lưu ý: Quý vị hoan hỷ đặt tên nick hiển thị khi vào phòng học, đặt đúng với tên của học viên đã đăng ký để BTC thuận tiện điểm danh để cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.

Nếu gặp sự cố không đăng nhập vào phòng trực tuyến được vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ kỷ thuật:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0944020802 (ĐĐ. T Tuệ Tánh)

0918416050  (cư sỹ Chí Ngọc)