Link Vào Phòng Học Giờ Học Từ 20h00 – 21h00

Mời quý vị học viên hoan hỷ click vào banner dưới đây để vào phòng học trực tuyến tham dự khóa học

Lưu ý: Quý vị vui lòng cài đặt GOOGLE MEET trên máy tính và điện thoại trước khi click vào banner để đăng nhập vào phòng trực tuyến. Hoan hỷ  đặt đúng với tên của học viên đã đăng ký để BTC thuận tiện điểm danh để cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.

Nếu gặp sự cố không đăng nhập vào phòng trực tuyến được vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:

Hỗ trợ kỹ thuật: 0944020802 (ĐĐ. T Tuệ Tánh)

0918416050  (cư sỹ Chí Ngọc)