Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật

[Video] HT. THÍCH TRÍ QUẢNG: PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

[Video] TT.TS THÍCH ĐỨC THIỆN: NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM

[Video] HT.THÍCH HUỆ THÔNG: BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT

[Video] ÔNG BÙI HỮU DƯỢC: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

 

[Video] TT.TS THÍCH THANH QUYẾT: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

 

[Video] TT.THÍCH QUANG THẠNH: PHÁT BIỂU MỞ ĐẦU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC

 

[Video] HT.THÍCH GIÁC TOÀN: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

 

[Video] TT.TS THÍCH NHẬT TỪ: BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

 

[Video] TS.TT Thích Minh Thành: Mười năm của Viện Đại học Vạn Hạnh

 

[Video] TS.TT Thích Nguyên Đạt: Bổ sung học phần toán học vào chương trình đào tạo Phật học ở các HVPGVN

 

[Video] TS.TT Thích Tâm Đức: Thiền và giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhập

 

[Video] NCS.SC Thích Nữ Nhuận Bình: Tư tưởng Phật học của “Hội An Nam” trong phong trào chấn hưng Phật giáo

 

[Video] TS.Dương Thanh Mừng: Công tác giáo dục và đào tạo tăng tài của Hội Lưỡng Xuyên Phật Học 1934 -1945

 

[Video] ĐĐ.Thích Nhuận Lạc: Từ cuộc kháng chiến chống Pháp, nhìn nhận về giáo dục lòng yêu nước của Phật giáo

 

https://www.phatsuonline.com/video-ths-dd-aggapanno-kim-chuol-can-nhan-thuc-dung-ve-van-bang-phat-hoc-tai-cac-truong-phat-giao/

 

[Video] TP.HCM: ĐĐ.TS THÍCH ĐỒNG THÀNH PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

[Video] TP.HCM: TT. THÍCH PHƯỚC NGUYÊN PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

[Video] TP.HCM: NS.TÍN LIÊN PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

[Video] TP.HCM: TT.THÍCH NHẬT TỪ PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

[Video] TP.HCM: TT.THÍCH MINH THÀNH PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

[Video] TP.HCM: HT. THÍCH VIÊN GIÁC CHỦ TỊCH HỘI CỰU SINH VIÊN PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

Ra mắt tân Ban chấp hành Hội cựu Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM

 

https://www.phatsuonline.com/video-tp-hcm-ht-thich-giac-toan-chia-se-trong-buoi-hop-mat-hoi-cuu-sinh-vien-hvpgvn/

 

[Video] TP.HCM: HT.THÍCH TRÍ QUẢNG BAN ĐẠO TỪ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

 

https://www.phatsuonline.com/videotp-hcm-hop-mat-va-khai-mac-hoi-trai-cuu-sv-cac-khoa-tang-ni-sinh-hoc-vien-ghpgvn/

 

Hội trại họp mặt cựu Tăng Ni sinh 14 khoá Học viện PGVN tại TP.HCM

 

Trực tiếp: Lễ khai mạc chương trình họp mặt hội cựu sinh viên HVPGVN tại TP.HCM

 

[Video] HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH – HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

[Video] NẾP SỐNG NỘI VIỆN CỦA TĂNG NI SINH HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

 

[Video] Học viện PGVN TP.HCM Khóa II Khoá đào tạo từ xa, mừng 35 năm thành lập HV