GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN ĐỨC HÒA
BAN TRỊ SỰ
——————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Đức Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2023

 

CÁO PHÓ

  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa
  • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ HOA – HÚY NHỰT HOA

  • Chứng minh Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Đức Hòa
  • Viện chủ chùa Tân Sơn, ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
  • Viện chủ chùa Quan Âm, ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão) tại chùa Tân Sơn, ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Trụ thế:   78 năm

* Hạ lạp:     58 năm

  • Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 08 giờ 00, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão) tại chùa Tân Sơn, ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
  • Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Tân Sơn, ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
  • Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 10 giờ 00 ngày 20 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão) đến 07 giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày mùng 02/02 nhuận/Quý Mão).
  • Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 07 giờ 30’ngày 23 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày mùng 02/02 nhuận/Quý Mão), sau đó cung tống Kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Tân Sơn, ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
NAY CÁO PHÓ
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN ĐỨC HÒA
VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN
  Đại đức Thích Lệ Duyên