PSO – Ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11/Nhâm Dần), Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, Môn phong Thiên Thai Giáo Quán Tông, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN huyện Đức Hoà và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích Nữ An Tuyết tân viên tịch.

Theo Cáo phó,

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ AN TUYẾT

– Viện chủ chùa Pháp Hòa, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

– Trụ trì chùa Pháp Tuyền, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Do bệnh duyên, Ni trưởng thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 40 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 17tháng 11 năm Nhâm Dần) tại chùa Pháp Tuyền, ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trụ thế: ​70 năm – Hạ lạp: ​42 năm

– Lễ nhập kim quan: Cử hành vào lúc 18 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Dần) tại chùa Pháp Tuyền, ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Pháp Tuyền.

– Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 07 giờ 00, ngày 11 tháng 12 năm 2022 (nhằm 18/11/Nhâm Dần) đến 06 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 20/11 năm Nhâm Dần).

– Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 07 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 20/11 năm Nhâm Dần); sau đó cung tống kim quan Ni trưởng trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng Long Thọ (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh).

Ban TT-TT Phật giáo H.Đức Hòa