PSO – Ngày 31/5/2022 (nhằm ngày 02/5 năm Nhâm Dần), Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban chỉ đạo An cư kiết hạ tỉnh Long An cùng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp GHPVN tỉnh Long An đã đến viếng thăm và khai pháp cho hành giả an cư tại các trường hạ trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban chỉ đạo An cư kiết hạ tỉnh Long An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Viện chủ tổ đình Linh Nguyên, Thiền chủ Hạ trường tổ đình Linh Nguyên làm trưởng đoàn. Tháp tùng phái đoàn có: Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Lệ Ngôn – UV Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An; chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh và Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An.

Đón tiếp phái đoàn, đại diện Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Ban Chức sự Hạ trường tổ đình Linh Nguyên, chùa Pháp Minh và chùa Long Thành có: Đại đức Thích Lệ Duyên  – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đức Hòa, Trưởng ban Trụ trì tổ đình Linh Nguyên, Phó Thiền chủ Hạ trường tổ đình Linh Nguyên; Thượng tọa Thích Thiện Đức – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Chủ hương Hạ trường tổ đình Linh Nguyên; Thượng tọa Thích Minh Trung – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Đức Hòa; Đại đức Thích Thiện An – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đức Huệ; Đại đức Thích Minh Trí – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Đức Huệ; Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Đức Hòa; chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, huyện Đức Huệ; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện; chư Hành giả an cư các hạ trường tổ đình Linh Nguyên, chùa Pháp Minh và chùa Long Thành.

Tại hạ trường tổ đình Linh Nguyên, sau nghi thức niệm Phật, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã thỉnh đại chúng dành Phút mật niệm tưởng niệm đến cố HT.Thích Thiện Phúc – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa NK X (2021-2026), Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Huệ NK I (2021-2026).

Đại đức Thích Lệ Duyên thay mặt BTS Phật giáo huyện Đức Hòa và Ban Chức sự các Hạ trường báo cáo khái quát tình hình sinh hoạt của huyện Đức Hoà trong mùa hạ năm 2022. Đại đức đã thay mặt toàn thể các hành giả An cư ở 3 Hạ trường có lời cung nghinh và đảnh lễ chư Tôn đức trong đoàn. Đại đức đã nhắc lại quá trình thành lập tổ đình Linh Nguyên trải qua 202 năm (1820-2022), qua 9 đời Trụ trì và đời thứ 10 thì thành lập Ban Trụ trì. Nơi đây đã có nhiều vị danh Tăng như Tổ Tiên Giác Hải Tịnh, Tổ Minh Phương, Tổ Từ Nhẫn, cố HT.Thích Thiện Phúc. Nhân đây, Đại đức cũng ôn lại việc mở hạ của 3 Hạ trường huyện Đức Hoà, Đại đức đã báo cáo về việc ACKH năm nay nơi Hạ trường tổ đình Linh Nguyên có 79 hành giả, Hạ trường Long Thành có 73 hành giả vừa tùng hạ và nhập hạ. Hạ trường tổ đình Pháp Minh chỉ dành cho Tăng sinh khoá VIII trường TCPH Long An có 26 hành giả. Cuối lời, Đại đức đã cung thỉnh Hòa thượng Trưởng đoàn có lời sách tấn đến đại chúng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện gửi lời chúc sức khoẻ đến chư Tôn đức Ban Chức sự và các hành giả an cư. Hòa thượng mong mỏi chư hành giả hãy tiếp tục thực hiện việc An cư Kiết hạ tại các trú xứ đúng như lời Phật đã chế định trong Tỳ ni Luật tạng, đây cũng là tâm niệm của chư Tôn đức, các đời Trụ trì tổ đình Linh Nguyên khi mở Hạ trường cho Tăng, Ni trong huyện được viên mãn giới đức tu tập.

Hòa thượng Trưởng đoàn cũng đã nêu lại nhân duyên mà Phật đã chế định pháp An cư cho Tăng đoàn, nhắc nhở các hành giả An cư hãy tinh tấn, nghiêm túc tu tập trong ba tháng hạ, tất cả cùng nhau sống trong tinh thần “Lục hoà cộng trụ”, An cư đúng như pháp mà Phật chế định.

Cuối lời, Hòa thượng nhắc nhở chư hành giả của 3 trú xứ Hạ trường hãy nhớ đến công ơn của cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc đóng góp cho việc tổ chức Hạ trường trong nhiều năm qua để Tăng, Ni có đủ điều kiện an tâm An cư như pháp trong 3 tháng mùa mưa. Chúc toàn thể đại chúng luôn tinh tấn trên con đường tu tập và chóng viên thành đạo nghiệp.

Dịp này Đại đức Thích Lệ Ngôn cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An dâng tịnh tài cúng dường lên chư hành giả an cư tại ba trú xứ của huyện Đức Hòa. Chúc nguyện chư Tôn đức và các hành giả đạt nhiều thành tựu trong thời gian cấm túc An cư.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 Thiện Phước – Hạnh Hoằng (Ban TTTT PG H.Đức Hoà)