PSO – Sáng ngày 19/12/2022 (nhằm ngày 28/11/Nhâm Dần), tại chùa Bồ Đề (số 56/11, QL1A, phường 2, TP, Tân An) NT. Thích Nữ Như Tâm – Phó ban kiêm Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng Môn đồ pháp quyến thiết lễ Húy kỵ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh, nguyên trụ trì chùa Bồ Đề.

Quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thiện Huệ – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thạnh Hóa; TT. Thích Phước Cường – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích An Nhựt – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tắc Quảng – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa; TT. Thích An Trung – Trưởng BTS GHPGVN huyện Bến Lức; ĐĐ. Thích Hóa Minh – Trưởng BTS GHPGVN TX. Kiến Tường; NT. Thích Nữ Gương Liên – Phó BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đồng về chứng minh và tham dự buổi lễ.

Theo tiểu sử, Ni trưởng pháp danh Như Thanh, húy Lệ Thanh, tự Từ Mẫn thuộc đời 44 phái thiền Lâm Tế, thế danh Trần Thị Thành, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1936, tại xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Năm 16 tuổi (1952) xuất gia tại chùa Phổ Đức, TP. Mỹ Tho – Ni Trưởng Như Ngộ là Bổn Sư thế độ thọ giới Sa Di Ni tại Chùa Huê Lâm Sài Gòn.

Năm 1959 lãnh thọ giới Thức Xoa tại Chùa Phật Bửu, Cai Lậy, Tiền Giang, theo học lớp trung đẳng Phật Học Chùa Dược Sư (Sài Gòn).

Năm 1965 lãnh thọ giới Cụ Túc tại Chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn).

Năm 1969 – 1975 về phụ tá Ân Sư tại Chùa Thiên Phước, thị xã Tân An.

Năm 1976 trụ trì Chùa Bồ Đề phường 2, thị xã Tân An, trùng tu Tam Bảo, khai đạo Tràng tu học giảng dạy Phật tử đến ngày viên tịch.

Đức khiêm từ, tinh tấn, tận tụy giáo hóa đệ tử xuất gia, tại gia, chuyên tâm tịnh niệm trì mật chú là hạnh đức cả một đời.

Thật là !

Đường về cõi tịnh chơn như

Sen khoe sắc ngọc

Gió` đàn pháp âm

Chân trời giải thóat

Thậm thâm diệu huyền

Hóa duyên ký tất, hạnh mãn Ta bà, Ni trưởng xả báo an tường lúc 13 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Ngọ (29/12/2002) tại Chùa Bồ Đề, thọ 66 tuổi, hưởng 38 hạ lạp. Nhục thân Ni trưởng được nhập bảo tháp trong khu tháp Chùa Thiên Khánh, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Đáp lời cung thỉnh của Môn đồ pháp quyến, chư Tôn đức chứng minh quang lâm chánh điện thực hiện khóa lễ trì tụng kinh A Di Đà và cúng ngọ, kỳ nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập ta bà để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh. Sau đó chư Tôn đức quang lâm Tổ đường thắp hương tưởng niệm công đức Cố Ni trưởng một đời phụng sự cho đạo pháp – dân tộc.

Sau lời tác bạch chí thành chí kính của NT. Thích Nữ Như Tâm, đãi lao chư tôn đức chứng minh, HT. Thích Thiện Huệ có lời đạo từ. Hòa thượng có lời tán thán đạo tâm, đạo hạnh của NT. Thích Nữ Như Tâm cùng hàng môn đồ pháp quyến, vì tưởng nhớ ân đức sâu dày của Thầy Tổ mà thiết lễ húy nhật trang nghiêm như ngày hôm nay. Hòa thượng mong muốn hàng môn đồ phải thực hiện những hạnh nguyện mà cố Ni trưởng đã để lại. Phát triển chốn tổ Bồ Đề ngày một hưng thịnh, hướng dẫn Phật tử đi đúng chánh pháp, đó là việc làm thiết thực để báo đáp công ơn của Thầy mình. Đối với hàng Phật tử tại gia cần nổ lực tu học để có được sự an lạc trong đời sống hằng ngày. Cuối lời, Hòa thượng ngưỡng nguyện Tam bảo thùy từ chứng giám, tiếp độ Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc, tùy duyên hội nhập ta bà hóa độ chúng sanh.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo Tân An