PSO – Ngày 21/10/2021 (ÂL 16/9/Tân Sửu) tập thể cán bộ công nhân viên công ty TBS Group thành kính cúng dường đại lễ dâng y Kathina tại chùa Ngài Tam Tạng VII. Buổi lễ được diễn ra vào lúc 09:30 và thành tựu lúc 11:00

Năm nay giữa bối cảnh dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp nên thí chủ làm lễ dâng y online. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự chứng minh của Ngài Tam Tạng VII Sayadaw Bhaddanta Sīlakhandhābhivamsa – Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida Dhammabhaṇḍāgārika – Bậc thông thuộc và thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo, Ngài Tam tạng XIII Sayadaw Bhaddanta Indācariya –Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida – Bậc thông thuộc và thấu suốt Tam tạng, bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo, cùng đông đảo Chư tôn đức đồng tham dự.

Đại diện thí chủ dâng y đến Ngài Tam tạng VII

 

Đại diện thí chủ dâng y đến Ngài Tam tạng XIII

Chương trình lễ gồm có:

  • Niệm Phật cầu gia hộ
  • Thọ trì Tam quy ngũ giới
  • Chư tăng tụng kinh chúc phúc
  • Đại diện thí chủ dâng y Kaṭhina đến chư Tăng
  • Ngài Tam Tạng VII thuyết pháp
  • Phát nguyện và hồi hướng phước báu
  • Hoàn mãn chương trình


Đây là buổi lễ dâng y Kaṭhina do công ty TBS Group thành tâm cúng dường năm thứ 9 tại chùa Ngài Tam Tạng VII. Đặc biệt, ngoài dâng y thí chủ còn cúng dường vào quỹ tu sửa chùa, bảo trì điện, nước cũng như quỹ tu học Tam tạng. Trong thời thuyết Pháp,  Ngài Tam tạng VII chỉ dạy “Kaṭhina” là vững chắc, bền vững lâu dài, là cơ hội rất hiếm có, vô cùng hy hữu cho những ai làm thí chủ cho nên quả báu của dâng y Kaṭhina đặc biệt hơn quả báu của các phước thiện khác. Sự thành tựu phước báu liên quan đến sự dâng y Kaṭhina đến Chư đại đức Tăng mang lại đầy đủ các quả báu: sống lâu, có sắc đẹp đáng chiêm ngưỡng, thân và tâm được an lạc, thân và tâm có sức mạnh, có trí tuệ sáng suốt, trong vòng sanh tử luân hồi không rơi xuống 4 đường ác đạo, chỉ tái sanh làm người và Chư thiên, được thọ hưởng mọi sự an lạc, sớm thấy được con đường đạo, quả, Níp Bàn.


Thí chủ tác bạch dâng y Kaṭhina và tứ sự

Cuối bài Pháp Ngài chúc chư thí chủ cùng toàn thể Phật tử sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt.
Buổi lễ dâng y online được diễn ra dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của ĐĐ. Thiện Ngọc và  ĐĐ. TS. Thiện Đức thông dịch. Buổi lễ thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ và lòng tịnh tín của toàn thể hội chúng.


ĐĐ. TS. Thích Thiện Đức thông dịch

Đại diện thí chủ dâng y và tứ vật dụng


Chư Tăng tụng giới bổn thọ y

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc