PSO – Chiều ngày 3/10/2021 tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn Ngài Tam tạng VI SAYADAW BHADDANTA VĀYĀMINDĀBHIVAṀSA MAHĀTHERA – TIPIṬAKADHARA – TIPIṬAKAKOVIDA – DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG, BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO – đã thuyết Pháp đến hội chúng với chủ đề “Nhân sanh trí tuệ”. Buổi thuyết Pháp của Ngài Tam Tạng VI thu hút đông đảo Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước quan tâm, tham dự trên Zoom cũng như trên YouTube, Fanpage Phật Pháp Quốc Tế và Giảng Đường Đại Phước Online. Đây là lần đầu tiên Ngài Tam tạng VI thuyết Pháp trên không gian mạng bằng tiếng bản địa và ĐĐ. Thích Thiện Ngọc (trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar, Ủy viên Phân ban Hoằng pháp hải ngoại – Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN) thông dịch.

Trước khi bắt đầu chương trình là phần trình chiếu tiểu sử Ngài Tam tạng VI. Sau khi cung nghinh Ngài Tam tạng quang lâm là phần thọ trì tam quy ngũ giới, cung thỉnh Ngài thuyết Pháp, tác bạch dâng tứ vật dụng, thỉnh Ngài tụng kinh chúc phúc, phát nguyện phước báu và cuối cùng là phần tác bạch dâng tịnh tài đến Ngài. Kết thúc buổi lễ đại chúng rất hoan hỉ và tịnh tâm với lời truyền dạy của Ngài qua chủ đề “Nhân sanh trí tuệ”, gồm có:

 1. Cúng dường vật thực, nước uống đến chư Tăng hoặc người đang cần
 2. Cúng dường kim chỉ, dao cạo, thuốc trị bệnh đến chư Tăng
 3. Cúng dường bình bát, kinh sách
 4. Cúng dường vật dụng hợp thời đến chư Tăng hoặc người đang cần
 5. Làm phước bằng tâm tịnh tín, tâm đại thiện kết hợp với trí tuệ
 6. Thực hành hạnh phục vụ như quét dọn, vệ sinh sạch sẽ v.v… trong chùa, Tăng xá
 7. Thường xuyên trau dồi kiến thức, học hỏi chuyên môn như câu “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”
 8. Giữ gìn thân thể sạch sẽ, gọn gàng, môi trường sống, nhà cửa thông thoáng, ngăn nắp
 9. Tập luyện trí nhớ bằng cách kiên trì, siêng năng ghi nhớ, học thuộc lòng Pháp học lẫn pháp hành
 10. Tìm tòi, học hỏi đúng Thầy, đúng việc
 11. Thân cận bậc thiện trí thức và những người tài giỏi hơn mình, “gần đèn thì sáng”, hoan hỉ với phước báu của họ
 12. Thường suy tưởng các pháp thiện mà mình đã tạo, đang tạo và làm tăng trưởng thêm để làm hành trang, tư lương cho ngày vị lai
 13. Phát nguyện các pháp thiện đã làm trợ duyên cho trí tuệ phát sanh trong đời hiện tại cũng như ngày vị lai. Khiêm nhường, không tự cao, tự đại
 14. Thường ôn luyện kiến thức đã học và thực hành, vận dụng vào bản thân
 15. Có chánh kiến trong nghề nghiệp, thấy đúng tính chất sự việc và kiên định với lựa chọn, quyết định của mình.
 16. Thường xuyên thực hành thiền định (niệm hơi thở) và thiền tuệ

Xuyên suốt bài Pháp Ngài đều đan xen các ví dụ để hội chúng dễ hiểu. Kết thúc chương trình, Ngài Tam tạng VI kính chúc toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam được nhiều sức khỏe, luôn an vui, tấn hoá trong đường Phật đạo. Buổi lễ được thành tựu trong niềm hoan hỷ vô hạn của hội chúng.

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc