PSO – Chiều ngày 12/9/2021 tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn Ngài Tam tạng VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG, BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO – đã thuyết Pháp đến hội chúng với chủ đề “ Bốn pháp cần có để không khổ đau và được an lạc hạnh phúc”. Buổi thuyết Pháp của Ngài Tam Tạng VII thu hút đông đảo Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước quan tâm, tham dự trên Zoom cũng như trên Fanpage Phật Pháp Quốc Tế.

Nhân dịp này “Giảng Đường Đại Phước Online” trên Zoom ra đời nhằm thoả mãn nhu cầu thính Pháp đồng thời được diện kiến, tạo phước của hàng Phật tử đến với các bậc đa văn túc trí.
ĐĐ. Thích Thiện Ngọc, Ủy viên Phân ban Hoằng pháp hải ngoại – Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar trưởng ban tổ chức cung thỉnh được Ngài Tam Tạng VII ban bố thời pháp thoại trực tuyến đến hàng Phật tử vào ngày Chủ nhật vừa qua. Được biết đây là buổi thuyết giảng online lần đầu tiên của Ngài Tam Tạng VII đến hội chúng Phật tử Việt Nam, trong bài Pháp Ngài thuyết bằng tiếng bản địa và ĐĐ. Thích Thiện Ngọc thông dịch.
Trước giờ giảng là phần trình chiếu tiểu sử Ngài Tam Tạng VII. Sau khi cung nghinh Ngài Tam tạng quang lâm là phần thọ trì tam quy ngũ giới, cung thỉnh Ngài Tam tạng VII thuyết Pháp, đại chúng rất hoan hỉ và tịnh tâm lắng nghe lời truyền dạy của Ngài qua chủ đề “Bốn pháp cần có để không khổ đau và được an lạc hạnh phúc”:
1. Người tin nghiệp và quả của nghiệp, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo
2. Người có giới hạnh
3. Người có lòng cung kính, kính trọng đến với chư Tăng, ông bà, cha mẹ, thầy tổ
4. Người có chánh kiến, có trí tuệ nhìn thấy các pháp.

Sau bài giảng là khóa tụng kinh chúc phúc, tứ chúng cầu nguyện và chia phước báu. Ngài Tam tạng VII kết thúc buổi lễ bằng lời chúc sức khoẻ, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, mau sớm thấy được đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai đến toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, buổi lễ hoàn mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của đại chúng vào lúc 18:00.

Đặc biệt trong buổi thuyết pháp này, BTC của Giảng Đường Đại Phước Online có chương trình hùn phước chuyển khoản online từ vài ngày trước khi diễn ra buổi thuyết giảng, đã có 215 Phật tử trong và ngoài nước phát tâm tịnh tín nơi Tam Bảo chuyển khoản đến ban tổ chức 129.000.000 VNĐ để dâng cúng dường Ngài Tam Tạng VII, qua hôm sau buổi thuyết Pháp BTC đã giải ngân và dâng tịnh tài đến Ngài.

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc