PSO – Chiều ngày 17/10/2021 tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn Ngài Tam tạng XIII SAYADAW BHADDANTA INDĀCARIYA MAHĀTHERA – TIPIṬAKADHARA – TIPIṬAKAKOVIDA – BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG, BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO – đã thuyết Pháp bằng tiếng bản địa trên Zoom, Fanpage Phật Pháp Quốc Tế và Giảng Đường Đại Phước Online với chủ đề “Sáu pháp hành đưa đến sự thịnh vượng”. Đây là lần đầu tiên Ngài Tam tạng XIII thuyết Pháp trên không gian mạng và ĐĐ. Thích Thiện Ngọc (trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar, Ủy viên Phân ban Hoằng pháp hải ngoại – Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN) thông dịch.

Ngài Tam Tạng XIII

ĐĐ. Thiện Ngọc thông dịch

Đặc biệt trong buổi thuyết pháp Online này với tâm từ của Ngài dành cho hội chúng Phật tử Việt Nam, khi thuyết Pháp Ngài cầm quạt Ngà voi do chính phủ Myanmar dâng tặng với danh hiệu cao quý là bậc gìn giữ kho tàng Pháp bảo của Đức Phật. Được biết các Ngài Tam Tạng đem theo biểu tượng quạt ngà voi này khi tham dự các buổi lễ quan trọng của chính phủ tổ chức, hoặc khi những người có duyên lớn với Phật giáo yêu cầu.

Chương trình lễ gồm các phần: cung nghinh Ngài Tam tạng quang lâm, thọ trì tam quy ngũ giới, cung thỉnh Ngài thuyết Pháp, tác bạch dâng tịnh tài đến Ngài, thỉnh Ngài tụng kinh chúc phúc và cuối cùng là phần phát nguyện phước báu. Với chủ đề “Sáu pháp hành đưa đến sự thịnh vượng”, đại chúng rất hoan hỉ và tín tâm ghi nhớ lời truyền dạy của Ngài, sáu pháp đó là:

1. Giữ sức khỏe cho thân và tâm

  • Thân: ăn uống điều độ, vừa đủ, hiểu rõ dinh dưỡng thực phẩm
  • Tâm: không tham, sân, si

 2.Giữ giới: giữ ngũ giới và làm tròn bổn phận của người con, người học trò, người chồng, vợ, cha, mẹ

3. Có chánh tri kiến, phát triển trí tuệ, nên làm các việc lành, không nghe theo kẻ xấu xúi giục

4. Phát triển nghề nghiệp, học tập, nghe – học chánh pháp

5. Ngăn ngừa các việc ác, siêng làm các hạnh lành như thập thiện:

  • Phước thiện bố thí (Dānakusala)
  • Phước thiện giữ giới (Sīlakusala)
  • Phước thiện hành thiền (Bhāvanākusala)
  • Phước thiện cung kính (Apacāyanakusala)
  • Phước thiện hỗ trợ (Veyyāvaccakusala)
  • Phước thiện hồi hướng (Pattidānakusala)
  • Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanakusala)
  • Phước thiện nghe pháp (Dhammassavanakusala)
  • Phước thiện thuyết pháp (Dhammadesanākusala)
  • Phước thiện chánh kiến (Diṭṭhijukammakusala)

6. Tinh tấn thực hành thiện pháp, không được thối chuyển, kiên định thực hành 10 pháp ba la mật đó là:

  • Bố thí (Dāna)
  • Trì Giới (Sīla)
  • Xuất Gia (Nekkhamma)
  • Trí Tuệ (Pannā)
  • Tinh Tấn (Viriya)
  • Nhẫn Nại (Khanti)
  • Chân Thật (Sacca)
  • Quyết Ðịnh (Adhītthāna)
  • Tâm Từ (Mettā)
  • Tâm Xả (Upekkhā)

Mỗi pháp Ngài đều đưa ra ví dụ cụ thể theo từng pháp để làm cho hội chúng dễ hiểu.

Buổi lễ được sự phát tâm cúng dường tuỳ hỷ của chư quý Phật tử trong và ngoài nước đến Ngài Tam tạng XIII thông qua tài khoản của ban tổ chức. Kết thúc chương trình, Ngài Tam tạng XIII kính chúc toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam được nhiều sức khỏe, luôn an vui tấn hoá trong đường Phật đạo và buổi lễ được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỉ của hội chúng.

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc