PSO – Vào lúc 9:30 sáng ngày 9/02/2022 tại sân bay Bangkok Thái Lan, ban nghi lễ cùng môn đồ pháp quyến của Ngài Tam tạng XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA (Bậc thông thuộc thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo) đã làm thủ tục đưa nhục thân của Ngài Tam tạng XII trở về nước và chuyên cơ đáp xuống sân bay Monywa, tiểu bang Sagaing vào lúc 11:24 (giờ địa phương).

Chùm ảnh ban tổ chức và môn đồ pháp quyến làm thủ tục tại sân bay Bangkok Thái Lan đưa nhục thân Ngài Tam tạng XII trở về nước

Vào lúc 12:30, Ban nghi lễ cung rước trọng thể nhục thân của Ngài trở về chùa Ngài và an vị tại Chánh điện. 13:00 Chư tôn Đức giáo phẩm, môn đồ pháp quyến và chính quyền các cấp địa phương cùng Phật tử đông đảo đến viếng lễ và chính thức đón tiếp các phái đoàn khắp nơi trên cả nước về thăm viếng.

Tang lễ của Ngài Tam tạng XII được diễn ra trọng thể trong vòng 7 ngày kể từ ngày viên tịch, lễ trà tỳ được diễn ra lúc 12 giờ trưa ngày 13/02/2022.

PSO – CÁO PHÓ: Ngài Tam tạng XII BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA (Bậc thông thuộc thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo) tân viên tịch

Hình ảnh chuyên cơ chở nhục thân của Ngài Tam tạng XII đáp xuống sân bay Monywa, tiểu bang Sagaing vào lúc 11:24 (giờ địa phương)

Xe riêng được chuẩn bị sẵn để cung rước nhục thân của Ngài 🙏🙏🙏

Các đệ tử của Ngài Tam tạng XII đứng trước chùa cung đón

Văn bằng, cờ biểu, dấu mộc cao quý – biểu tượng Tam tạng của Ngài

Hình ảnh an vị nhục thân của Ngài Tam tạng XII tại Chánh điện

Chư tôn Đức giáo phẩm, môn đồ pháp quyến và chính quyền các cấp địa phương cùng Phật tử về thăm viếng

Hình ảnh Mẫu Thân của Ngài đến thăm, ánh mắt của bà vô cùng nghẹn ngào

Nguồn: Ban nghi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Ngọc