Sáng nay, ngày 27/07/2018 (14 tháng 6 năm Mậu tuất), chư Tăng ni, Phật tử Trường hạ chùa Cả đã dâng vòng hoa Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, tại nhà Bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, khuôn viên Trường hạ chùa Cả Tp. Nam Định.

Trong giây phút trang nghiêm, thành kính, chư Tăng ni, Phật tử  đã cử hành nghi thức cầu nguyện, cầu siêu và tưởng niệm đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã xả thân cho sự thanh bình của quê hương.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi lần trước họa ngoại xâm, toàn thể đồng bào đã nhất tề đứng dậy chống giặc cứu nước, bảo vệ bờ cõi sơn hà trước lời hiệu triệu sục sôi hào khí của: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo… Khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Kế thừa hào khí chống giặc, giữ nước trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt chèo lái đưa con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh “ngàn cân treo sợi tóc” bằng một quyết định quan trọng, một quyết định thể hiện sự lựa chọn của lịch sử vào ngày 19/12/1946 – Ngày toàn quốc kháng chiến. 
Toàn văn “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn nhưng súc tích, giản dị, đanh thép, có sức cổ vũ, động viên và tổ chức lực lượng kháng chiến vô cùng mạnh mẽ. Từng câu, từng chữ trong lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Bác nhanh chóng thấm nhuần sâu sắc vào tâm khảm nhân dân ta, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam; Là hiệu lệnh làm sục sôi khí thế đấu tranh bằng sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt Nam với mọi thứ vũ khí có sẵn, với một ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, một thái độ dứt khoát và kiên định: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Từ đó, biết bao người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước trong đó có sự hy sinh xương máu của Tăng ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam đã ngã xuống để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc, với chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975.
Kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng… đã hy sinh xương máu, đóng góp to lớn cho đất nước. Trách nhiệm của Tăng ni, Phật tử là cầu nguyện anh linh tất cả anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn được về cõi an lành, những người còn lại rất cần sự quan tâm, an ủi, động viên, để chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước giàu đẹp trên tinh thần của Hồ Chủ tịch đã từng mơ ước”.

Sau lễ Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm là thời giảng thường nhật của tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Cả với bộ Đại thừa Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh – Giảng sư: TT. Thích Quảng Biên.

 

Thập Bát Công