Sáng ngày 13-12, Môn đồ pháp phái Vĩnh Nghiêm đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm húy kỵ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, tại chùa Vĩnh An, tỉnh Nam Định quê hương của cố Trưởng lão Hòa thượng.