Nghệ An: Lễ tưởng niệm Sư tổ Ngộ Chân Tử bậc khai sinh chùa Hoằng Pháp (TP.HCM)

4

PSO – Sáng ngày 13/10/Nhâm Dần, chùa Càn Môn ( phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) ĐĐ. Thích Tâm Hiếu trụ trì đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm sư tổ Ngộ Chân Tử bậc khai sinh chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, TP.HCM.

Tại buổi lễ Phật tử Liên Tài cung tuyên tiểu sử công hạnh của Tổ sư.

Đại đức trụ trì ban lời sách tấn tu đạo, theo đó noi gương các bậc Tổ sư luôn sống vì đạo Pháp và dân tộc, vì hạnh phúc cho số đông, các Ngài làm với tâm niệm vô ngã vị tha, làm với phương châm “thi ân không cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ”. Do đó, ngày nay, chúng ta làm các thiện nguyện, các công đức bố thí phải đạt đến bố thí ba la mật – tâm rộng lớn thì hạnh phúc đến với ta sẽ nhiều và bền vững hơn.

Sư Tổ của chúng ta đã để lại được tấm lòng
Trăm năm trước thì ta không có.
Trăm năm sau có lại hoàn không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi.

Nguyễn Văn Nguyên