Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

Nghị quyết Ban Thường trực HĐTS GHPGVN lần thứ 6 khóa VIII (2017-2022)

Xem Thêm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———–
Số: 243/NQ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ 6 KHÓA VIII (2017-2022)

Căn cứ vào điều 46 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 6, xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp tại các địa phương, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quyết định hình thức Hội nghị giữa năm 2021 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng hình thức trực tuyến và gửi văn kiện Hội nghị đến các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự để xin ý kiến bằng văn bản.

Ngày 12/7/2021, thừa ủy quyền của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Thư ký 63 tỉnh, thành phố để góp ý vào Báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, và Chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 của toàn Giáo hội trước khi gửi xin ý kiến Chư tôn đức Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Ngày 15/7/2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có công văn số 173/HĐTS-VP1 gửi kèm nội dung các văn kiện trên tới tất cả các Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Sau 15 ngày xin ý kiến, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã nhận được các ý kiến góp ý, và đồng thuận.

Hôm nay vào hồi 14h ngày 30 tháng 7 năm 2021, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Chư tôn đức Lãnh đạo chủ chốt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày các tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021, Chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 của GHPGVN, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua bản Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đính kèm Báo cáo).

2. Thông qua Chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đính kèm Chương trình).

3. Hội nghị trân trọng tiếp thu tất cả ý kiến phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về các công tác Phật sự trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 là tiếp tục chỉ đạo thành công công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN; Các Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Toàn thể Tăng ni, Phật tử chung tay cùng cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tập chung chống dịch Covid-19 thành công bảo vệ sức khỏe của mọi người dân là trên hết, trước hết.

4. Ban Tăng sự Trung ương và Ban Thư ký tiếp tục các bước chuẩn bị cho việc thực hiện đề án chuyển đổi giấy Chứng nhận Tăng Ni giấy sang Chứng nhận Tăng Ni kỹ thuật số; hướng dẫn việc tấn phong Giáo phẩm theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự TƯ.

5. Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tổ chức Đại hội cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục bám sát công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch tổ chức của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

6. Giao Ban Thư ký và hai Văn phòng Trung ương triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021) tại Trung ương. GHPGVN các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương tự chủ động trao đổi với Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh để quyết định.

7. Thông qua và phê chuẩn Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

8. Thông qua dự kiến danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, MTTQVN, Bộ Nội vụ nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

9. Giao Ban Thư ký lập đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX để trình tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổng kết công tác Phật sự năm 2021.

10. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027.

11. Giao Ban Phật giáo Quốc tế TƯ liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Tôn giáo Chính phủ, và phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ (07/1/1972-07/1/2022).

12. Ban Thư ký tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố về nội dung góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

13. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, thực hiện tốt phong trào văn hóa an toàn trong tham gia giao thông; Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng v.v… Đặc biệt, tích cực công tác cứu trợ, từ thiện xã hội, đóng góp nguồn lực trong phòng chống dịch Covid-19.

14. Giao Ban Thư ký và 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự để phổ biến và thi hành; Chuẩn bị các bước cho công tác tổ chức thành công Hội nghị Thường niên Hội đồng Trị sự GHPGVN kỳ vào cuối năm 2021.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào hồi 15h00 ngày 00 ngày 30 tháng 7 năm 2021 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Bài Viết Mới

Trà Vinh: Chùa Long Bửu khánh thành cầu giao thông nông thôn số 40

PSO – Sáng ngày 21/9/2021, ĐĐ. Thích Minh Trí – Trụ trì chùa Long Bửu đã kết hợp cùng...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h260Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị58Đọc Lại Tạp Chí VHPG368Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch429Hoằng pháp - Thuyết Giảng321Hoằng Pháp Online142Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật29Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo10Người Con Phật4Nổi bật96PG KIÊN GIANG163Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM249Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2045Phật sự miền Đông3010Phật sự miền Tây3629Phật sự miền Trung2134Phật sự Quốc tế7Phật sự Quốc tế8Phật sự Tây Nguyên1147Phật sự Trung ương GH405Phóng sự166Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa5Thơ Thiền18Thuyết giảng400TIÊU ĐIỂM19Tin tức3489Tin tức - Phật sự15446Tình Người Trong Đại Dịch1323Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp434Từ thiện Xã hội2462Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội153Văn hóa Phật giáo385Vesak 201946Video4737Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202166

Bài Viết Liên Quan