“Nhận diện mối tương tác giữa triết lý Phật giáo và chuẩn mực của cộng đồng khoa học” là đề tài luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia, chuyên ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ của nghiên cứu sinh Đào Thị Mỹ Dung, tức Ni sư Thích Đồng Hòa – Ủy viên thường trực Ban văn hóa TƯ GHPGVN bảo vệ tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chiều 29/10/2021 vừa qua.

Luận án do PGS.TS Mai Hà hướng dẫn khoa học. Hội đồng chấm luận án do PGS.TS Đào Thanh Trường – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ tịch.

Nghiên cứu sinh Đào Thị Mỹ Dung (Ni sư Thích Đồng Hòa) đã trình bày tóm tắt nội dung luận án, trả lời các câu hỏi của các phản biện và thành viên Hội đồng một cách thông suốt và mạch lạc.

Qua thời gian hơn 3 giờ làm việc, Hội đồng khoa học đưa ra những kết quả đánh giá khá cao về đề tài mà nghiên cứu sinh Đào Thị Mỹ Dung (Ni sư Thích Đồng Hòa) đã nghiên cứu và trình bày.

Các thành viên Hội đồng chấm luận án đều nhận định cho rằng nghiên cứu sinh đã biết kết hợp nhuần nhuyễn và sâu sắc giữa lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, luận án đã phân tích được cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa triết lý Phật giáo và chuẩn mực đạo đức của cộng đồng khoa học. Về mặt thực tiễn, luận án đã nhận diện được mối tương tác giữa triết lý Phật giáo và chuẩn mực đạo đức của cộng đồng khoa học. Về tính mới của luận án, trên cơ sở tổng quan nghiên cứu phong phú, chỉ rõ khoảng trống nghiên cứu, và quá trình thu thập dữ liệu công phu, luận án đã đề xuất được các giải pháp nhằm tăng cường thực hành chuẩn mực của cộng đồng khoa học theo triết lý Phật giáo.

Hội đồng đã nhất trí đánh giá luận án đạt kết quả tốt.

Tham dự và chúc mừng Ni sư Thích Đồng Hòa bảo vệ luận văn có Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin truyền thông TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, đại diện chính quyền nơi Ni sư đang trụ trì, đại diện Phật tử đạo tràng chùa Tăng Phúc – chùa Khô…

 

Diệu Tường