Sáng ngày 12-12, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Ninh Bình đã tham dự Đại lễ cầu siêu và cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc do chùa Bái Đính trang nghiêm tổ chức.