PSO – Chào đón mùa xuân Kỷ Hợi tràn đầy hoan hỷ, chư Tôn đức Tăng Ni hướng dẫn quý Phật tử  về chùa lễ Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, từ thiện…nhiều việc làm ý nghĩa, cũng trong những  ngày xuân mới, chùa Tân Sơn tổ chức chuyến hành hương thập tự để cho quý Phật tử đảnh lễ Phật, tham quan các chùa trong tỉnh.

Ngày mùng 6 tháng giêng năm Kỷ Hợi (nhằm 10/02/2019) Đại đức Thích Chơn Chánh – Trụ trì chùa Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; cùng chư  Tôn đức Tăng, Phật tử đạo tràng tại bổn tự đã tổ chức chuyến hành hương đầu năm đến các tự viện như : Chùa Bửu Lâm, chùa Linh Sơn, Tịnh xá Ngọc Bảo, chùa Sùng Ân, chùa Diệu Nghiêm, chùa Long Cát, chùa Phổ Hiền, chùa Mông Sơn, chùa Phổ Đà Sơn, chùa Đông Ba, chùa Phước Huệ, chùa Tân Quy, chùa Quảng Sơn và Tịnh thất A Di Đà Phật.

Đoàn đến chùa lễ Phật cầu nguyện cho chúng sanh an lạc, cho bá tánh bình an, cho gia đình hạnh phúc, tiếp đó thực hiện nghi thức cúng dường, hái lộc đầu năm với tâm vô cùng hoan hỷ. Phải nói một chuyến Du xuân nhiều ấn tượng đẹp, với bao lời dạy bảo của quý Thầy, lời cầu chúc an lành hạnh phúc,  một chuyến đi vô cùng ý nghĩa.  Kết thúc trong niềm vui hỷ lạc.

CTV chùa Tân Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Ninh Thuận: Chùa Tân Sơn tổ chức chuyến Du xuân đầu năm Kỷ Hợi appeared first on Phật sự Online Miền Trung.