PSO – Chiều ngày 07/09/2022 nhằm ngày 12/08/Nhâm Dần, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Bảo Tạng PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Buổi sáng, Ban Tổ chức đã long trọng khai mạc, Hoà Thượng tuyên luật sư khai đạo, chư giới tử được trở về các đàn giới để chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di tại Chùa Sùng Ân. Đàn giới chùa Diệu Nghiêm, giới sư truyền Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni.
Trước khi tấn đàn truyền thọ giới, Ban Nghi lễ Đại Giới đàn Bảo Tạng đã cử hành nghi lễ khai chung bảng Đại Giới đàn.

Chiều cùng ngày, tại giới trường chùa Sùng Ân và chùa Diệu Nghiêm, chư Tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo ni Thức xoa ma na và Sa di ni cho các giới tử đủ điều kiện nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch.

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Chư Tôn đức Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Sa di, HT. Thích Thanh Hùng đương vi Yết-ma A-xà-lê, HT. Thích Hạnh Thể đương vi Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị tôn chứng: HT. Thích Thiện Niệm, TT. Thích Thông Huệ, TT. Thích Hạnh Huệ, TT. Thích Hạnh Tú, TT. Thích Tâm Ngọc, TT. Thích Minh Tánh, TT. Thích Thông Tánh cùng chư Tôn đức Ban Tổ chức làm giám đàn, dẫn thỉnh và hộ đàn.
Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới, Sa di trước Đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử. Hòa thượng giáo thọ hướng dẫn các tân Sa di đảnh lễ tứ ân.
Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là bậc thềm để tiến lên Tỳ-kheo – địa vị chúng trung tôn sau này.
Tiếp đó, Ban Tổ chức thành tâm cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ kheo, HT.Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm, Tp. Hồ Chí Minh) đương vi Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Minh Thông (chùa Long Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đương vi Giáo thọ A-xà-lê; 7 vị Tôn chứng: HT.Thích Thanh Tùng, HT.Thích Hải Mẫn, HT.Thích Hoằng Tri, HT.Thích Thanh Tân, HT.Thích Minh Nhật, HT.Thích Hạnh Thể, TT.Thích Thông Huệ cùng chư Tôn đức Ban Tổ chức làm giám đàn, dẫn thỉnh và hộ đàn.
Sau phần niêm hương bạch Phật, tác pháp Yết ma tại Giới trường, Chư tôn đức giới sư tuần tự cử hành nghi thức y như pháp, như luật Phật chế định truyền thọ đại giới cụ túc cho các giới tử. Sau khi các giới tử đã được tác pháp Yết-ma và truyền giới xong là nghi thức xả Mạn y và truyền Tam y, bình bát, đãy lọc nước, toạ cụ, là những báu vật của người xuất gia mang theo suốt cuộc đời mình. Với những mảnh y ruộng phước được các giới tử trân trọng đắp lên mình trong niềm hỷ lạc khi vừa lãnh thọ giới pháp thật ý nghĩa và xúc động. Bắt đầu thời điểm này, giới thể đã châu viên, các giới tử đã thật sự dự vào hàng “Thích tử Như Lai, nối dòng dõi Thánh”, cũng là lúc bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch Như Lai: “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.
Cùng thời gian này tại Giới đàn Ni ở chùa Diệu Nghiêm sau khi được chư tôn đức Ban Tổ chức và Hòa thượng Tuyên Luật sư chỉ dạy việc truyền trao giới pháp đúng luật. Chư tôn đức giới sư Ni cũng đã tấn đàn truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni giới đến các giới tử.
Tiếp đó, lễ tấn đàn Tỳ-kheo Ni cung thỉnh NT. Thích Nữ Diệu Tâm đương vi Đường đầu Hòa thượng; NT. Thích Nữ Mỹ Đức – Yết ma A-xà-lê; NT. Thích Nữ Mỹ Thái – Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng: NT. Thích Nữ Diệu Trí, NT. Thích Nữ Diệu Nguyện, NT. Thích Nữ Liên Lý, NT. Thích Nữ Liên Thắng, NS. Thích Nữ Đức Hải, NS. Thích Nữ Diệu Thắng, NS. Thích Nữ Tịnh Huy cùng chư Tôn đức Ni Ban Tổ chức làm giám đàn, dẫn thỉnh và hộ đàn.

Trước đàn tràng trang nhiêm, chư giới sư thanh tịnh, giới tử một dạ chí thành cần cầu mong lãnh thọ giới pháp, khi chính thức bước vào ngôi nhà Phật pháp, mỗi giới tử đều tràn đầy niềm hỷ lạc trên gương mặt, trong ánh mắt và tận đáy lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Hội đồng Thập sư.
Sau khi truyền giới Tỳ kheo Ni, Giới sư Ni hướng dẫn giới tử trở về giới trường Tăng chùa Sùng Ân cầu Chánh pháp Yết-ma đúng theo truyền thống Luật nghi. HT. Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới đàn để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni.
Kế đến, Hòa thượng Đường đầu đã khuyến tấn và trao giới tướng Tỳ-kheo Ni cho các Giới tử. Từ đây Giới tử đã đầy đủ giới tướng và giới tánh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận