PSO – Ngày 18/02/2019 (14 tháng giêng năm Kỷ Hợi), tại Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, số 50 Sư Vạn Hạnh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải đã diễn ra buổi lễ khai pháp đầu năm, cầu nguyện quốc thái dân an. Đây cũng là dịp hội ngộ giữa chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử vào đầu xuân Kỷ Hợi.Trong buổi lễ Thượng tọa Thích Thông Huệ – Trụ trì Thiền Viện Trúc lâm Viên Ngộ đã chứng minh Khai Pháp và Đại đức Thích Đạt Ma Chí Kiết đã thay mặt Thượng tọa trụ trì thuyết giảng đề tài “Xuân trong cửa Thiền”.

Trong bài giảng Đại đức cũng có đôi lời huấn thị, sách tấn  toàn thể đạo tràng trong việc tu học cũng như thiền tập. Đại chúng hết sức hoan hỷ vì đầu năm, được về chùa lễ Phật, nghe pháp thoại để có thêm tư lương trên bước đường rèn luyện chỉnh sửa thân tâm, thành tựu đạo nghiệp.

Sau thời giảng là lễ cầu nguyện quốc thái dân an, toàn thể đại chúng đối trước Tam bảo thành tâm nguyện cầu cho toàn thể pháp giới chúng sanh thêm một năm mới nhiều an lạc. Lễ Khai Pháp và cầu nguyện đầu năm đã viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử. 

Tin, ảnh: Phật tử Đồng Thưởng

BBT

The post Ninh Thuận: Lễ khai Pháp đầu năm – cầu nguyện quốc thái dân an appeared first on Phật sự Online Miền Trung.