PSO – Theo truyền thống Phật giáo, hằng năm chư Tăng Ni phải có thời gian An cư Kiết hạ trong 3 tháng. Mục đích chính là để “thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức”. Trong thời gian An cư, chư Tăng Ni tinh tấn nhiều hơn để làm cho đạo lực tăng trưởng, cũng chính là làm cho ruộng phước tốt hơn. Cũng trong thời gian này, chư Tăng Ni hạn chế việc đi lại nên sự cúng dường của Phật tử là rất cần thiết để trợ duyên cho sự tu tập.

Với ý nghĩa đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã vận động Phật tử gần xa phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật để vào ngày 29/7/2020 (nhằm ngày 9/6 năm Canh Tý), đi đến các trú xứ An cư tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu thăm viếng và cúng dường các trường hạ mà chư Tăng Ni hành giả cấm túc trong ba tháng.

Đoàn dưới sự hướng dẫn của: Đại đức Thích Chơn Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh (KTTC) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn; Ni trưởng Thích nữ Như Trung – Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử trong tỉnh đồng tháp tùng.

Tại các trú xứ hạ trường, ĐĐ. Thích Chơn Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban KTTC Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc đã có lời vấn an sức khỏe đến chư tôn Hòa thượng, Ni trưởng, cùng toàn thể chư hành giả an cư. Đồng thời, Đại đức bày tỏ niềm hoan hỷ khi nhìn thấy chư Tăng Ni đã giữ gìn truyền thống Đức Phật chế định, tạm dừng chân du hóa, an trụ nơi tịnh nghiệp đạo tràng an cư trong ba tháng, thăng chứng tâm linh, trao dồi phẩm hạnh và tiến tu Giới – Định – Tuệ.

ĐĐ. Thích Chơn Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban KTTC Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc dâng lời tác bạch cúng dường

Theo đó, Đại đức Thích Chơn Trí cũng thay mặt đoàn tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật dưới sự chứng minh đạo từ của chư Tôn đức Ban Chức sự trường hạ: chùa Viên Minh, chùa Bạch Vân (Bến Tre); chùa Vĩnh Tràng, chùa Phật Ân, chùa Linh Phong (Tiền Giang); chùa  Ni Viện Thiện Hòa (Bà Rịa – Vũng Tàu). Mỗi nơi đến, đoàn Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã cúng dường nhiều vật phẩm, tịnh tài, để trợ duyên cho chư hành giả được an tâm trong thời gian cấm túc tu tập.

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoà hợp

Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm”

Nơi mỗi trú xứ, Ban Chức sự hạ trường cùng  chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư tiếp đón phái đoàn rất long trọng và trang nghiêm, bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp,Tăng Ni và quý Phật tử trong đoàn. Nhìn thấy hình bóng Tăng Ni với màu vàng y giải thoát, tất cả hàng Phật tử đều rất hoan hỷ. Từ đó, mỗi người đều chung ý nghĩ tinh tấn tu học và phát tâm cúng dường theo khả năng của mỗi người. Chuyến đi là sự trải nghiệm tu tập thực tế cho hàng Phật tử.

Mỗi mùa An cư trôi qua theo thông lệ, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình cúng dường đạo tràng An cư Kiết hạ tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu với mục đích hướng Phật tử gần xa gieo trồng phước báo, kết duyên cùng chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả đang cấm túc an cư, đồng thời đây là ruộng phước cho hàng Phật tử gieo trồng hạt giống Bồ đề, tăng trưởng thiện pháp, phát nguyện hộ trì, để mạng mạch Phật pháp được trường lưu tại thế gian.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong chuyến đi: 

Quang cảnh cúng dường trường hạ

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

The post Phật giáo Đồng Tháp cúng dường trường hạ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.