PSO – Đứng trước những khó khăn, thách thức, sự đe dọa về tính mạng do dịch bệnh Covid-19 gây ra tại TP. Hồ Chí Minh; tình thương, sự đùm bọc giữa người với người, tinh thần từ bi chia sẻ của Phật giáo càng khắc họa rõ nét…. khi hơn 70 ngày qua, bếp ăn từ thiện chùa Tường Nguyên (Quận 4) chưa một ngày ngừng đỏ lửa để nấu những phần cơm yêu thương gửi đến Y, Bác sĩ và bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch.

Thực hiện: Công Minh – Hoàng Giang