PSO – Ngày 02/10, ĐĐ.Thích Quảng Bá, tri sự chùa Dương Long (thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ Tổ khai sơn.

Đến tưởng niệm và tham dự buổi lễ có chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, TP.Tuy Hòa cùng Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong huyện đồng về Tưởng niệm và tham dự.

Đúng 9h00, Bổn tự đã cung thỉnh TT.Thích Quảng Đạo cùng chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Đại hùng bảo điện tiến hành nghi thức truyền thống cúng ngọ Phật và sau đó quang lâm về Tổ đường đảnh lễ và tiến Giác linh chư vị Tổ Sư.

Cho dù không gian là vô cùng, thời gian là vô tận, luôn biến dịch đổi thanh trong từng sát na sinh diệt, nhưng Ân đức và pháp thân của chư vị tiền bối Tổ sư vẫn còn mãi với thời gian, vẫn luôn chang hòa với hồn thiên sông núi của non sông Việt Nam, luôn được truyền thừa kế thế theo một quy luật: “Truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai, phò trì mạc vận, báo Phật ân đức” để Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang.

Tổ sư Tế Sáng hiệu Trùng Hưng kế vị đời thứ 36 thuộc dòng Lâm tế Chánh Tôn, Ngài là một trong 10 đệ tử kế thừa Tổ Liễu Quán khai sơn các chùa ở Phú Yên.

Với công đức cao dày của chư vị Tổ sư tiền bối, mỗi năm vào mùng 6, 7 tháng 09 âm lịch, Bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ Tổ sư khai sơn, nhằm ôn lại truyền thống cao quý và công hạnh vĩ đại của các bậc tiền hiền khai sơn lập tự. Và cùng hiệp tâm cầu nguyện cho chốn Tổ được hưng long, Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, nhân dân được ấm no an lạc.

Được biết trước khi diễn ra lễ chính thức, Bổn tự đã nhất tâm cung thỉnh ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên cùng chư Tôn đức ban kinh sư quang lâm niêm đàn khai kinh bạch Phật và Tiểu thí chư âm linh cô hồn.

Nhuận Quang