Phú Yên : Lễ Húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Vạn Ân tại Tổ đình Hương Tích

0

PSO – Sáng ngày 13/3/2019 (nhằm 8/2/Kỷ Hợi), TT. Thích Nguyên Nhã – Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tây Hòa, Trụ trì Tổ đình Hương Tích; cùng chư Tôn đức tông môn Tổ chức Lễ Húy nhật Đại lão Hòa Thượng thượng Trừng hạ Thành hiệu Vạn Ân khai sơn Tổ đình Hương Tích (Tây Hòa, Phú Yên) và Lễ an vị kim thân Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Về chứng minh và tham dự có HT. Thích Nguyên Từ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Quảng Giải – Phó BTS tỉnh Phú Yên; HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Huệ – Trụ trì chùa Bát nhã (tỉnh Bình Thuận); HT. Thích Tâm Căn – Trụ trì chùa Phước Thể (tỉnh Bình Thuận); chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo hội tỉnh, huyện, thành phố, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, quý Phật tử thập phương cũng về tham dự.

Tại buổi lễ, TT. Thích Nguyên Nhã – Trụ trì Tổ đình Hương Tích thay lời chư Tôn đức Tăng Ni tông môn tuyên đọc tiểu sử Hòa thượng và báo cáo công tác trùng tu Tổ đình Hương Tích.

Tiểu sử Hòa Thượng THÍCH VẠN ÂN
(1886 – 1967)
Hòa thượng Thích Vạn Ân thuộc dòng Lâm Tế, tông Liễu Quán, đời thứ 42, húy Trừng Thành, sinh năm 1886 tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Xuất thân trong một gia đình Nho phong danh tiếng ở địa phương. Thân phụ là cụ Nguyễn Chơn Tịnh, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Như Liên. Cả gia đình đều thâm tín Tam Bảo, có nhiều vị xuất gia danh tiếng. Chính song thân Ngài đã phát tâm kiến tạo Tổ đình Khánh Long danh tiếng một thời.

Thuở nhỏ Ngài theo học Nho, nổi tiếng là một nho sinh thông minh, hoạt bát. Thường ngày Ngài được song thân hướng dẫn lễ Phật, bái sám. Sẵn có túc duyên, năm 12 tuổi, Ngài quyết chí xuất gia. Được song thân cho phép, Ngài đến cầu pháp với Tổ Nguyên Đạt chùa Long Tường ở xã nhà và được nhận làm đệ tử, pháp danh là Trừng Thành.

Năm 21 tuổi (Đinh Mùi – 1907), Ngài được Bổn sư cho đi thọ Cụ Túc giới tại Đại giới đàn chùa Sắc Tứ Long Sơn Bát Nhã ở Tuy An. Kế đó Ngài lại tham học với Tổ Bát Nhã 5 năm. Năm 26 tuổi, Ngài được mời vào hàng Tam sư làm Yết ma tại Đại giới đàn chùa Mông Sơn ở Phan Rang. Với chí nguyện hoằng pháp độ sanh, Ngài đã vân du hóa đạo khắp Trung, Nam lên đến Cao nguyên: Ninh Thuận, Bình Thuận, Biên Hòa, Bà Rịa, Châu Đốc, Buôn Ma Thuột.

Năm Đinh Mão (1927), Ngài được mời làm giảng sư tại Phật học đường gia giáo chùa Giác Hoa tỉnh Bạc Liêu trong 3 năm. Trong thời gian này Ngài đã có dịp cộng tác với Hòa thượng Khánh Anh, một vị cao Tăng có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo tại miền Nam. Kế đó Ngài được mời giảng dạy tại Phật học đường chùa Tây Thiên và chùa Kim Sơn tại tỉnh Ninh Thuận, đồng thời làm Pháp sư giảng luật tại trường Hương chùa Trùng Khánh ở Phan Rang.

Năm Ất Hợi (1935), chùa Sắc Tứ Bát Nhã mở trường Hương, An cư Kiết hạ. Ngài được mời làm Thiền chủ. Năm Kỷ Sửu (1949), Ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng, tái thí truyền giới tại giới đàn chùa Bảo Sơn – Tuy An. Năm Đinh Dậu (1957), Ngài được cung thỉnh làm Yết Ma A Xà Lê tại đại giới đàn Phật học viện Hải Đức ở Nha Trang do đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên chùa Thiền Tôn – Huế làm Đàn đầu và Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Đàn chủ.

Tuy Ngài vân du hóa đạo khắp nơi, nhưng nơi thường trú của Ngài trong thời gian đầu là Tổ đình Khánh Long. Dưới tài khai hóa của Ngài, Tổ đình luôn luôn tấp nập người Tăng kẻ tục đến cầu đạo, các danh nho trí sĩ đương thời lui tới vấn đạo tham kinh. Thời gian sau Ngài chọn được một nơi để kiến lập ngôi già lam mới. Đó chính là Tổ đình Hương Tích, một nơi xứng đáng là danh lam thắng tích, có sơn thủy hữu tình, lại thuận đường lui tới học đạo cho Tăng tục gần xa. Đây là trụ xứ thứ hai và cũng là trụ xứ chính thức cho cuộc đời hoằng đạo của Ngài. Do đó Tăng tín đồ thường gọi Ngài là Hòa thượng Hương Tích. Chính nơi đây, năm Ất Mùi (1955), môn đồ từ các nơi tập trung về đây an cư tu học trong ba tháng để có dịp hầu cận Tôn sư cầu ân pháp nhũ.

Tiếp theo đó, TT báo cáo công tác xây dựng, nhờ oai lực Tam bảo gia hộ, nhờ sự gia trì của chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo hội, cũng như nhờ sự phát tâm cúng dường của Phật tử thập phương bá tánh, ngôi Tam bảo Tổ đình Hương Tích đến thời điểm này sắp được thành tựu viên mãn.

Đáp từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nguyên Từ – Chứng minh BTS tỉnh, tán dương công đức của Thượng Tọa Trụ trì cùng nam nữ Phật tử gần xa thời gian qua đã cố gắng trùng tu, tôn tạo ngôi Tổ đình nay sắp hoàn thành, đó cũng là nhờ ân đức của nhị vị Tổ sư Tổ khai sơn và Hòa Thượng Diệu Quang.

Chư Tôn đức chứng minh niêm hương bạch Phật, sái tịnh Tam bảo, an vị kim thân Phật tổ, tri tiến giác linh Tổ khai sơn. Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử dùng cơm thân mật với Tổ đình.

Tùng Lâm