Phú Yên: Phiên họp Trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VII

51

Chiều nay, ngày 28/7/2018, Phiên họp Trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII – Nhiệm kỳ (2017-2022) đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Diên Hồng (03, Tản Đà, phường 01, thành phố Tuy Hòa).
.

Ban Chứng minh

Ban Chứng minh phiên trù bị Đại hội có HT. Thích Tâm Thuỷ – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.


Chủ tọa đoàn

Chủ tọa đoàn phiên trù bị Đại hội có HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT. Thích Huệ Thông – Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 T.Ư; Nhị vị Hòa thượng Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 T.Ư: HT. Thích Tấn Đạt, HT. Danh Lung; chư Tôn đức Ủy viên Thường trực HĐTS: HT. Thích Thiện Đức – Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Kiểm soát T.Ư; TT. Thích Phước Nguyên –  Phó ban Pháp chế T.Ư; HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng ban Trị sự lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Tham dự còn có chư Tôn đức Ban Trị sự lâm thời GHPGVN tỉnh, Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, đại biểu các cấp Chính quyền và Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh Phú Yên.


Chính quyền tham dự

Về phía chính quyền tham dự có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Huỳnh Phước Ký – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Ngặt Uyên – Phó ban Tôn giáo tỉnh.


HT. Thích Huệ Thông

Thay mặt chư Tôn đức Chủ tọa đoàn, HT. Thích Huệ Thông điều hành phiên trù bị Đại hội.


ĐĐ.Thích Chúc Phát

Phiên trù bị bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Chúc Phát trình danh sách Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm soát Đại hội; Nội quy Đại hội, số lượng Đại biểu; chương trình làm việc phiên chính thức của Đại hội.

 

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Phó ban Thường trực Ban Trị sự lâm thời, Phó Tiểu ban Nhân sự đã trình bày phương án dự thảo nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên khóa VII – Nhiệm kỳ  (2017 – 2022).

HT.Thích Huệ Trí thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy ý kiến của toàn thể Đại hội và thống nhất thông qua Danh sách nhân sự tân Ban Trị sự.

Thay mặt chư Tôn đức Chủ tọa đoàn, HT.Thích Huệ Thông đúc kết nội dung phiên trù bị, phiên trù bị kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội

Sáng mai, ngày 29/7/2018,  Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII – nhiệm kỳ (2017-2022) sẽ chính thức Khai mạc tại Hội trường Nhà văn hóa Diên Hồng (03, Tản Đà, phường 01, thành phố Tuy Hòa).

Hình ảnh hoạt động của GHPGVN tỉnh Phú Yên khóa VI – nhiệm kỳ (2012-2017)

Nhà văn hóa Diên Hồng

Hoài Thái – Minh Ân

(Nguồn: http://chutichghpgvn.vn )