PSO- Lúc 7h30 sáng ngày 16/10/ Kỷ Hợi (12/11/2019), tại chùa Đại Giác – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Chư Tôn đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử trọng thể cung nghinh Xá Lợi cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang về chùa Đại Giác.

Chư Tôn đức và quý Phật tử Quảng Bình cung nghinh Xá Lợi cố Trưởng lão

Theo di huấn của cố Trưởng lão, Xá Lợi Ngài được phân chia 3 nơi: Huế, Quảng Bình và TP.HCM. Quảng Bình nơi thân sinh cố Trưởng lão được vinh dự đón Xá Lợi Ngài về an trí tại chùa Đại Giác. HT. Thích Tánh Nhiếp – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, đệ tử đắc pháp với cố Trưởng lão với pháp danh Phổ Hóa vinh dự đưa Xá Lợi Ngài từ chùa Từ Đàm – Huế về an trí tại chùa Đại Giác – Quảng Bình.

HT. Thích Tánh Nhiếp đưa Xá Lợi cố Trưởng lão về chùa Đại Giác – Quảng Bình

Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử vô cùng xúc động và vui mừng khi được biết tin Xá Lợi Ngài sẽ được an trí tại Quảng Bình. Từ nay, người dân Quảng Bình có cơ hội đảnh lễ Xá Lợi Ngài, là bậc chân tu đạo hạnh, là vị cao tăng thạc đức, là nhà Phật học lỗi lạc, tác giả và dịch giả nhiều tác phẩm giá trị cho kho tàng kinh điển và văn học Phật giáo Việt Nam.

Xá Lợi cố Trưởng lão HT. Thích Trí Quang tại chùa Đại Giác

Chúng con chắp tay nguyên cầu Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Các hình ảnh đực ghi nhận:

   

Bài viết: Giác Đạo – Ảnh: Quốc Bảo
Ban TTTT Phật giáo Quảng Bình

The post Quảng Bình: Cung nghinh Xá Lợi cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang về chùa Đại Giác appeared first on Phật sự Online Miền Trung.