PSO – Theo luật Phật chế định, vào sáng ngày 07/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuận Canh Tý) vừa qua, 151 hành giả Ni đã vân tập về chùa Bảo Thắng (P.Sơn Phong, TP.Hội An) để tác pháp kiết giới an cư trong 3 tháng.

Chư Ni dâng hương đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Bảo Thắng

Đúng vào lúc 9h00, sau khi đảnh lễ cầu giới pháp tại trường hạ Tăng (Tổ đình Phước Lâm, TP. Hội An), chư Ni đã vân tập tại chánh điện chùa Bảo Thắng để thực hiện nghi thức kiết giới an cư.

Tại đây, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chơn – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam; Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới Quảng Nam; toàn thể hội chúng Ni nhất tâm đảnh lễ Tam bảo.

Nhị vị Ni trưởng tác pháp đối thú An cư
Đại chúng Ni tác pháp An cư
Lần lượt tam vị đối thú An cư
Thực hiện nghi thức khai chung bảng

Nhị vị NT.Thích nữ Hạnh Chơn và NT.Thích nữ Giải Thiện đã đối thú An cư như pháp. Tiếp đến, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư Ni tại đạo tràng, lần lượt 3 vị thực hiện pháp đối thú An cư. Giờ phút nhập hạ An cư chính thức bắt đầu khi chư Ni khai chung bảng và thực hiện nghi thức quá đường.

Năm nay, đạo tràng chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) có 151 hành giả, trong đó Tỳ-kheo-ni có 103 vị, Thức-xoa-ma-na có 11 vị, Sa-di-ni có 23 vị và 14 điệu. Trong mùa An cư kiết hạ, thời khóa tu học của hành giả tại đạo tràng chùa Bảo Thắng được khép kín, từ 3g30 đến 21g30. Cùng với việc công phu khuya, công phu chiều, tụng kinh, đi kinh hành, trì chú Đại Bi, chấp tác…

Phật tử tác bạch cúng dường
NT.Thích nữ Giải Thiện – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Nam đáp từ
Nghi thức quá đường

Dịp này các Phật tử cũng đã phát tâm dâng lễ cúng dường tịnh tài tịnh vật, thể hiện trách nhiệm ngoại hộ của người con Phật trong mỗi mùa chư Tăng Ni kiêt giới An cư.

Duy trì truyền thống, hàng năm chư Ni trong tỉnh đều vân tập về 3 đạo tràng tại 3 địa điểm: chùa Bảo Thắng (Tp.Hội An), chùa Diệu Quang (Tp.Tam Kỳ) và chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) để kiết giới an cư kiết hạ, tu học kinh, luật, luận.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyên Đạo

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: 151 hành giả Ni tham gia kiết giới an cư tại chùa Bảo Thắng, TP.Hội An appeared first on Phật sự Online Miền Trung.