(PSO) – Nằm trong các hoạt động kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo, tối ngày 09/01/2022 (7/12 Tân Sửu), Ban Hoằng Pháp PG tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban TTTT PG tỉnh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm đức Phật thành đạo tại chùa An Lạc (P. Thanh Hà, TP. Hội An). Chương trình được trực tiếp trên kênh truyền hình QCB.

Quang cảnh buổi thuyết giảng

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với thời pháp thoại của HT. Thích Đồng Nguyện – UV Ban Hoằng pháp trung ương, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Quảng Nam và đêm hoa đăng cúng dường với sự tham dự của chư tôn đức tăng và đạo hữu Phật tử TP. Hội An.

HT. Thích Đồng Nguyện – Ủy viên Ban Hoằng pháp trung ương, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp PG tỉnh Quảng Nam thuyết giảng

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Quảng Nam đã thuyết giảng chủ đề: “Ý nghĩa ngày Phật thành Đạo”. Sự kiện đức Phật thành đạo là một sự kiện “vô tiền khoáng hậu”, trước đó có nhiều hệ thống giáo lý triết học nhưng chưa có vị giáo chủ đạt được giải thoát rốt ráo. Đức Phật đã chỉ ra cho nhân loại con đường giải thoát, khẳng định năng lực của con người là hơn hết -“nhân thị tối thắng”, mọi người đều có trí tuệ và khả năng trở thành đức Phật – “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng”.

Thính chúng nghe pháp

Hòa thượng nhấn mạnh: “Chính vì điều này, Liên Hiệp Quốc vào năm 1999, đã chọn Phật giáo làm tôn giáo tiêu biểu của thế giới, bởi vì những giá trị giải thoát của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều đặt trên giá trị con người, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ một con người bình thường như bao người khác, nhưng qua sự rèn luyện, tu tập, cải tạo, hoán chuyển, Ngài đã thành quả vị Phật, thành đạt quả vị giác ngộ, phước đức và trí tuệ toàn vẹn.”

Chư tôn đức truyền đăng

Tiếp đến, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ tôn tượng đức Bổn sư, tụng sám Phật thành đạo. Bằng tất cả sự thành kính, chư tôn đức đã tiếp ánh nến trí tuệ và truyền đến cho hàng Phật tử.
Cả lễ trường đồng niệm danh hiệu đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng dâng ngọn tuệ đăng hướng về đức Phật, thành kính cúng dường, lòng ngập tràn hoan hỷ trong ngày kỷ niêm đức Phật thành đạo năm nay.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG Quảng Nam