PSO – Sáng qua, ngày 07/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuận Canh Tý) chư Ni đã trang nghiêm cử hành lễ kiết giới an cư PL.2564 – DL.2020 tại chùa Châu Phong, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nhị vị NT.Thích Nữ Hạnh Từ và NS.Thích Nữ Hạnh Châu tác pháp đối thú an cư
Lần lượt 3 vị hành giả một lần tác pháp an cư

Sau nghi thức niệm hương, đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh, niệm kệ sám hối. Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Từ – Phó trưởng Phân ban Ni giới PG Quảng Nam và Ni sư Thích Nữ Hạnh Châu chứng minh đạo tràng thực hiện nghi thức đối thú an cư. Sau đó, lần lượt 3 vị hành giả một lần tác pháp đối thú an cư trước chư Tôn Giáo phẩm Ni để bắt đầu bước vào mùa an cư của trường hạ Ni tại chùa Châu Phong.

Năm nay, trường hạ chùa Châu Phong có 66 vị hành giả, trong đó Tỳ-kheo-ni 56 vị; Thức-xoa-ma-na 2 vị; Sa-di-ni 8 vị.

Khai chung bảng

Một số hình ảnh được ghi nhận:

   

Trung Tựu – Ban TTTT PG Điện Bàn

The post Quảng Nam: Chư Ni trang nghiêm kiết giới an cư tại chùa Châu Phong appeared first on Phật sự Online Miền Trung.