Sáng nay, ngày 07/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuận Canh Tý) chư Tăng các huyện phía Nam của tỉnh Quảng Nam đã vân tập về chùa Hòa An (phường An Xuân, TP.Tam kỳ) để kiết giới cấm túc an cư trong ba tháng.

Chư Tôn đức đảnh lễ Tam bảo
Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú an cư
Các vị Tỳ-kheo trẻ bạch pháp an cư

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước đại hùng bửu điện, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và tác lễ đối thú an cư. HT.Thích Thiện Phương và TT.Thích Phước Minh đã tác pháp đối thú an cư kiết hạ cho đại chúng.

TT.Thích Chánh Huệ xướng giới tướng của nội ngoại giới
ĐĐ.Thích Tịnh Châu thực hiện nghi thức khai chuông bảng

Sau khi đối thú an cư, chư Tôn đức tác pháp Yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới, khai chuông bản và thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa ngày đầu tiên do quý Phật tử phát tâm cúng dường.

Trong suốt ba tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày, tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi, Phật pháp căn bản và Bố-tát mỗi tháng hai lần. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức tu Bát Quan Trai dành cho Phật tử.

Phật tử tác pháp cúng dường

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Chư Tôn đức thực hiện nghi thức quá đường và kinh hành niệm Phật

Đạo tràng an cư tại chùa Hòa An là một trong 2 điểm an cư của chư Tăng trong toàn tỉnh, tham gia kiết giới an cư tu học, có 82 Tỳ-kheo (33 hành giả nội thiền, 49 hành giả ngoại thiền), 2 Sa-di và các điều.

Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đương vi Chứng minh đạo tràng; TT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh làm Yết-ma; TT.Thích Phước Chấn – Chứng minh BTS PG TP.Tam Kỳ, Trụ trì chùa Hòa An làm Thiền chủ; TT.Thích Chánh Huệ – UV BTS PG tỉnh, Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh làm Giáo thọ; TT.Thích Phước Hưng – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình làm Chúng trưởng, cùng nhiều chức danh quan trọng khác trong Ban lãnh chúng đạo tràng an cư…

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng – Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Chư Tăng kiết giới an cư PL.2564 tại chùa Hòa An appeared first on Phật sự Online Miền Trung.