(PSO) – Sáng ngày 20/5/2022 (20/4 Nhâm Dần) chư Tăng các huyện phía Nam của tỉnh Quảng Nam đã vân tập về Tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) để kiết giới cấm túc an cư trong ba tháng.

Chư Tăng tác pháp An cư kiết hạ tại Tổ đình Tịnh Độ, TP. Tam Kỳ
HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam niêm hương

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước đại hùng bửu điện, HT. Thích Thiện Thành đã niệm hương bạch Phật, chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo và tác lễ đối thú an cư. HT. Thích Phước Minh và HT. Thích Thiện Phương đã tác pháp đối thú an cư kiết hạ cho đại chúng.

Chư tôn đức tác pháp thọ an cư

An cư của Tăng đoàn là một hình thức sinh hoạt đặc thù, được Đức Phật quy định trong giới luật. Việc duy trì an cư được áp dụng đến tận ngày nay, đó không chỉ là trách nhiệm của Tỳ-kheo trong việc trì luật, mà còn thể hiện sự hòa hợp của cộng đồng Tăng-già. Đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ năm nay tham gia kiết giới an cư tu học có 84 Tỳ-kheo, 2 Sa-di và các điệu chúng.

TT. Thích Viên Trừng – xướng giới tướng của nội ngoại giới

Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đương vi Chứng minh đạo tràng; HT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh làm Thiền Chủ; TT. Thích Chánh Huệ – UV BTS PG tỉnh, Phó trưởng ban Giáo dục PG tỉnh làm Yết-ma; TT. Thích Tịnh Châu – UVTT BTS PG tỉnh, Phó ban Thường trực BTS PG TP. Tam Kỳ, Trụ trì Tổ đình Tịnh Độ làm Chúng trưởng; ĐĐ. Thích Pháp Chương – Phó BTS PG huyện Tiên Phước làm Tri sự; cùng nhiều chức danh quan trọng khác trong Ban lãnh chúng đạo tràng an cư…

ĐĐ. Thích Quảng Hòa – Trụ trì chùa Hòa Vinh Thạnh, huyện Núi Thành tác pháp cúng dường bữa cơm đầu tiên
Chư tôn đức thực hiện nghi thức quá đường

Sau khi đối thú an cư, chư tôn đức tác pháp Yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa ngày đầu tiên do chùa Hòa Vinh Thạnh (H. Núi Thành) phát tâm cúng dường.

…và kinh hành niệm Phật

Trong suốt ba tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày, mở khóa bồi dưỡng về giới luật hằng tuần cho chư Tỳ kheo trẻ; Bố tát mỗi tháng hai lần. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức tu Bát Quan trai dành cho Phật tử.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Thanh – Phước Thọ

Ban TTTT PG Quảng Nam