(PSO) – Sáng ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Dần (20/5/2022) chư Tăng các huyện phía Bắc của tỉnh Quảng Nam đã tập trung về Tổ đình Chúc Thánh (phường Tân An, TP. Hội An) trang nghiêm cử hành kiết giới thọ an cư PL.2566.

Chư Tăng tác pháp an cư kiết hạ tại Tổ đình Chúc Thánh, TP. Hội An
HT. Thích Hạnh Niệm – Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam niêm hương, bạch Phật

Tại đại hùng bảo điện Tổ đình Chúc Thánh, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm và Hòa thượng Thích Hạnh Chơn – đồng Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam đã tác pháp đối thú an cư; sau đó lần lượt 114 vị Tỳ-kheo tác pháp thọ an cư.

Nhị vị tác pháp đối thú an cư
Chư tôn đức tác pháp thọ an cư

Được biết, do đặc thù công tác Phật sự của các trú xứ nên chư tôn đức Tăng các huyện phía Bắc Quảng Nam chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ chư Tăng vân tập về đạo tràng an cư Tổ đình Chúc Thánh để Bố-tát, tụng giới và cùng sinh hoạt tu học trong 1 ngày.

Đại diện chư Ni đạo tràng an cư tại chùa Bảo Thắng (TP. Hội An) cầu giáo giới

Dịp này, đại diện chư Ni đạo tràng an cư tại chùa Bảo Thắng (TP. Hội An) cũng đã đến đảnh lễ cầu giáo giới. Đạo tràng an cư dành cho chư Ni tại chùa Bảo Thắng có 123 vị Tỳ-kheo-ni, 12 vị Thức-xoa và 19 điệu chúng đã tác pháp kiết giới vào sáng 16-4 ÂL vừa qua.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Từ – Ban TTTT PG Hội An