PSO – Sáng 03/12/2021 (nhằm ngày 29/10 năm Tân Sửu), tại chùa Bảo Châu (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), chư Tăng các tự viện đã vân tập tụng giới Bố-tát định kỳ.

Quang lâm chủ trì buổi lễ có Thượng tọa Thích Phước Hưng cùng chư Tăng các tự viện trong huyện.

Thích Bảo Ân tụng luật Tỳ kheo trong lần Bố-tát này
Đại đức Thích Bảo Hưng tụng Bồ tát giới

Chư Tăng đã cử Đại đức Thích Bảo Ân tụng luật Tỳ kheo; Đại đức Thích Bảo Hưng tụng Bồ tát giới.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid tại huyện Thăng Bình đang dần ổn định, mọi sinh hoạt tại các tự viện bắt đầu trở lại bình thường trong tình hình mới. Tuy nhiên chư Tăng đều rất thận trọng và luôn hướng dẫn Phật tử tuân thủ nghiêm nguyên tắt 5K của Bộ Y tế hướng dẫn khi đến chùa hay trong sinh hoạt giao tiếp hằng ngày.

Sau buổi lễ tụng giới, chư Tăng có lời thăm hỏi sức khỏe, đồng thời sách tấn động viên nhau tinh tấn tu học, tận dụng thời gian dịch bệnh thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ.

 Tin & Ảnh: Bảo Hưng – Nhuận Thịnh