Ngày 31/01/2020 (mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý), Đại đức Thích Tánh Thông – Trụ trì chùa Giác Nguyên (Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã hướng dẫn chư Tăng, Phật tử hành hương lễ Phật và cúng dường 10 chùa trong huyện Thăng Bình nhân dịp đầu năm mới.

Cúng dường chùa Quang Minh (xã Bình Trị)

Theo đó, đoàn đã đến dâng hương, lễ Phật và cúng dường tịnh tài phẩm vật cũng như những lời chúc xuân đến chư Tôn đức Tăng Ni các chùa: Phổ Minh (xã Bình Quý), Quang Minh (xã Bình Trị), Đồng Châu (xã Bình Định Nam), Vĩnh Gia (xã Bình Chánh), Phước Quang (xã Bình Phú), Bình Quế (xã Bình Quế), An Thành (xã Bình An), Bình Nam (xã Bình Nam), Diệu Giác (xã Bình Tú), Giác Thanh (xã Bình Nguyên) và đảnh lễ vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Phước Châu – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thăng Bình tại chùa Bảo Châu (xã Bình Nguyên)…

Đoàn đảnh lễ vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Phước Châu

Đáp lại, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện nơi đoàn đến lễ Phật và cúng dường cũng đã kính lời vấn an sức khỏe đến Đại đức trưởng đoàn cùng chư Tôn đức trong đoàn, đồng thời dành những lời chúc bình an và tinh tấn đến toàn thể nam nữ Phật tử.

Đây là hoạt động truyền thống được chùa duy trì và phát triển trong nhiều năm qua, tạo duyên cho hàng Phật tử tại gia có dịp thân cận và cúng dường Tam Bảo.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

PG Thăng Bình

 

The post Quảng Nam: Chùa Giác Nguyên hành hương cúng dường thập tự nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.