(PSO) – Ngày 13/01/2022 (11/12 Tân Sửu), Tiểu ban Nội dung Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã có phiên họp đầu tiên tại Văn phòng BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ).

Thượng tọa Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng Tiểu ban Nội dung, Chủ trì cuộc họp; cùng chư tôn đức tăng, ni thành viên tham dự.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã kiện toàn nhân sự Tiểu ban Nội dung, bàn thảo kế hoạch, phân nhiệm từng thành viên để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiều ý kiến từ chư tôn đức tăng ni tham dự cuộc họp đã góp ý xây dựng kế hoạch: dự thảo nội quy, diễn văn khai mạc, diễn văn bế mạc đại hội; xây dựng đề cương báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027; và thảo luận nội dung tuyên truyền đại hội…

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Tịnh Minh – Quang Ảnh