PSO – Tuân theo Tỳ-ni tạng, sau đại lễ kính mừng Phật đản, sáng ngày 16/5/2022 (16/4/Nhâm Dần), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm khai pháp Kiết giới thọ An cư trong ba tháng hạ PL. 2566 – DL. 2022 tại chùa Pháp Hóa, trụ sở của Ban Trị sự tỉnh.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Đạt, UV HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ Đạo tràng An cư chùa Pháp Hóa; Hòa thượng Thích Trí Thắng, UV HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Hạnh Khương, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tư Nghĩa, chư Tôn đức Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức tại các tự viện trong địa bàn TP. Quảng Ngãi và chư Tôn đức tại một số huyện không có đạo tràng An cư tập trung.

Trước khi tác pháp Kiết giới thọ An cư, Đại đức Thích Hạnh Kiên, Thư ký Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh kiểm chúng và công bố danh sách chư Tăng Kiết giới thọ An cư là 60 hành giả.

Hòa thượng Thiền chủ và đại chúng niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, trì tụng chú Đại bi. Tiếp đến, Hòa thượng Thích Thông Hội được cung thỉnh làm Hòa thượng Yết ma kiết giới. Sau khi đại chúng ba lần nghe Thầy Duy Na xướng tiêu tướng của các cương giới, Hòa thượng Yết ma đã cử hành những pháp yết ma kiết giới trường, đại giới, tịnh trù, tịnh khố. Sau đó, đại chúng thỉnh đức Phật thọ An cư, thỉnh chư vị Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Hòa thượng Thích Trí Thắng, Hòa thượng Thích Hạnh Khương, Hòa thượng Thích Thông Hội đối thủ tác bạch An cư. Và chư hành giả An cư lần lượt tác pháp thọ An cư như pháp.

Sau phần kiết giới thọ An cư, pháp lệnh chung bảng được khai dụng. Pháp sự Kiết giới thọ An cư kết thúc trong niềm hỷ lạc. Chư hành giả y luật hành trì.

Năm nay, ngoài Đạo tràng An cư chùa Pháp Hóa của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các huyện, thị xã Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Bình Sơn cũng tổ chức Kiết giới thọ An cư tập trung tại trụ sở văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện. Tại huyện Tư Nghĩa, hành giả an cư tại Chùa Từ Nghiêm, Chư Ni Kiết giới thọ An cư tại chùa Tịnh Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi