Sáng ngày 30 /4/ 2022 ( 30/3/Nhâm Dần), chùa An Sơn (Đức Phổ, Quảng Ngãi) trang nghiêm làm lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại hồng chung.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, Hòa thượng Thích Trí Thắng, đồng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh;  Đại đức Thích Thông Huy, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Lạc, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thị xã Đức Phổ; Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN Thị xã Đức Phổ; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Đại đức Thích Tâm Khuyến, trụ trì chùa An Sơn cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm, niêm hương bạch Phật, tác pháp sái tịnh. Tiếp đó, đại chúng trì tụng chú Đại Bi, hiệp lực nguyện cầu mười phương chư Phật, Bồ Tát, Long thiên hộ Pháp gia hộ cho pháp sự của chùa An Sơn được thành tựu viên mãn.

Trải qua thăng trầm lịch sử, theo thời gian chùa An Sơn đã xuống cấp, nhiều năm không có vị trụ trì trông coi Tam Bảo và hướng dẫn Phật tử tu học. Trước thực trạng này, tín đồ Phật tử địa phương đã thỉnh Đại đức Thích Tâm Khuyến về trụ trì ngôi chùa thôn quê nhiều khó khăn này. Với chí nguyện của người xuất gia mong mỏi làm cho Giáo hội trang nghiêm, chánh pháp được lan truyền,  Đại đức trụ trì đã vận động Phật tử xa gần phát tâm hỷ cúng tịnh tài đúc Đại hồng chung, một trong những pháp khí linh thiêng của Phật giáo, giúp ngươi mê thức tỉnh trong nẻo luân hồi.

Từ ngàn năm trước, hình ảnh ngôi chùa, tiếng chuông đã khắc sâu vào tâm hồn của người con Phật,  dù đi đâu hình ảnh ấy, âm thanh ấy luôn nhắc nhở thôi thúc chúng ta nhớ về nguồn cội tâm linh.

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Quảng ngãi