PSO- Tiếp tục hoạt động Phật sự cúng dường 10 tỉnh miền Trung nhân mùa An cư Phật lịch 2566 dương lịch 2022, buổi tối ngày 21/6/2022 (nhắm ngày 23 tháng năm, Nhâm Dần) tại tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Kiết Hạ chùa Tịnh Nghiêm (đường Nguyễn Thụy, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương (PBNG TƯ) do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Phó PBNG TƯ, Trưởng Tiểu ban GDPG PBNG TƯ, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và cúng dường chư Ni hành giả an cư trong tỉnh Quảng Ngãi.

Đón tiếp phái đoàn PBNG TƯ về phía PBNG tỉnh Quảng Ngãi có Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Hòa,  Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Ngọc- đồng chứng minh; Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Toàn- Trưởng Phân ban; Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Bảo, Giám luật; Ni Sư Thích Nữ Chánh Định- Kiểm soát; Ni Sư Thích Nữ Chơn Nguyên, Phó Phân Ban kiêm Chánh Thư ký; chư Ni hành giả an cư trong toàn tỉnh.

Sau khi toàn thể đại chúng dâng hương đảnh lễ Tam bảo, Ni sư Thích nữ Quảng Nhật đã cung tuyên Tâm Thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng PBNG TƯ gởi chư Ni hành giả an cư với lời nhắn nhủ thiết tha: Chư vị hành giả chớ quên: “ Tu như sơ tâm, hữu dư thành Phật”.

Đãi lao chư Tôn đức Ni tỉnh Quảng Ngãi, Sư cô Thích Nữ Huệ Như, Phó Thư ký PBNG PG tỉnh, đã báo cáo sinh hoạt mùa An cư Phật lịch 2566 của hành giả Ni giới: Toàn tỉnh có 142 hành giả an cư, mỗi tháng hành giả cùng tập trung 2 lần tại chùa Tịnh Nghiêm để thính giới và trao đổi công tác Phật sự.

Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Trưởng Phái đoàn PBNG TƯ, đã vấn an quý Ni trưởng Chứng minh PBNG tỉnh, thăm hỏi sức khỏe hành giả an cư, đồng thời chúc đại chúng có một mùa an cư tràn đầy hỷ lạc trong hào quang từ bi của chư Phật mười phương.

Phật tử trong đoàn tác bạch cúng dường

Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Bảo thay mặt PBNG PG tỉnh tri ân sự quan tâm sâu sắc đến hàng hậu học của chư Tôn đức Trưởng lão Ni PBNG TƯ, xin cảm niệm phái đoàn đã dành thời gian quý báu đến với vùng đất Quảng Ngãi, đây là nguồn động viên lớn đối với chư Ni hành giả trên bước đường tu học.

Chơn Nguyên