Sáng ngày 06 tháng 07 năm 2022 (nhằm ngày 08 tháng 06 năm Nhầm Dần) Chư Tôn đức trong Ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã đi thăm các trường hạ trong tỉnh.

Nhằm khích lệ tinh thần, động viên, sách tấn quý hành giả an cư trong mùa hạ Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022, Chư Tôn Đức trong ban TT BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã đi đến các trường hạ để thể hiện sự quan tâm đến Chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh. Dẫn đầu phái đoàn là HT. Thích Thông Hội – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh QN làm trưởng đoàn; phó đoàn có: TT. Thích Thông Huy – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh QN, TT. Thích Thông Pháp – Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPVN tỉnh QN; TT. Thích Như Tiến – Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Tài Chính GHPVN tỉnh QN; đi cùng phái đoàn còn có: ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm – UVTT BTS kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh QN, ĐĐ. Thích Đồng Triết – Phó thư kí kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh QN.

Phái đoàn đã tới thăm trường hạ tại Thị xã Đức Phổ đặt tại hạ trường chùa Kim Long – phường Phổ Ninh, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đại diện cho chư hành giả an cư TT. Thích Tâm Lạc – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi kiêm Trưởng ban BTS GHPGVN Thị xã Đức Phổ, Trụ trì chùa Kim Long hiện đang là Quá Chủ của hạ trường đón tiếp phái đoàn.

Tại đây thay mặt cho Thường trực BTS GHPGVN tỉnh QN, HT. Thích Thông Hội – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh QN đã có những lời sách tấn, động viên đến chư hành giả An Cư, đồng thời tán thán tinh thần tu học, luôn giữ gìn thời khóa của trường hạ đến Chư Tôn Đức trong Thị xã; đồng thời TT. Thích Thông Huy – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh QN cũng có lời động viên, quan tâm và nhắc nhở đến Quý vị Tăng Ni đang là hành giả cư cần bổ túc giấy tờ đầy đủ cho các cấp thẩm quyền, hoạt động theo đúng hiến chương GHPGVN và nội quy ban Tăng sự GHPGVN.

HT. Thích Thông Hội – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh QN ban đạo từ
TT. Thích Thông Huy – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh QN, sách tấn, dặn dò Chư tôn đức hành giả An Cư

Thích Tâm Lạc thay mặt quý hành giả an cư gửi lời tri ân đến Chư tôn đức TT BTS GHPGVN tỉnh QN và báo cáo quá trình tu học từ ngày nhập hạ đến giờ đến phái đoán, TT cho biết năm nay hạ trường chùa Kim Long có sự tham gia của 28 hành giả An Cư, trong đó 24 Tăng – 4 Ni, TT hy vọng lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh QN quan tâm hơn nữa đến Tăng Ni trong tỉnh nói chung và Thị xã Đức Phổ nói riêng.

TT. Thích Tâm Lạc – Đại diện Chư Tôn đức hành giả An Cư gửi lời tri ân đến quý Phái đoàn

Buổi thăm quý hành giả an cư tại hạ trường chùa Kim Long diễn ra trong sự hoan hỷ, ấm áp tình đạo vị. Được biết sau khi kết thúc buổi thăm tại hạ trường chùa Kim Long, quý phái đoàn sẽ tiếp tục thăm 4 trường hạ còn trong tỉnh.

ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm – Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh QN làm MC

Tin và Ảnh: Ban TTTT PG tỉnh Quảng Ngãi