Quảng Ninh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương Tam bảo và Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử cầu nguyện quốc thái dân an

33

Sáng ngày 06/4/2022 (nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Cung Trúc Lâm Yên Tử – Khu di tích danh thắng Yên Tử dâng hương Tam bảo và Phật hoàng Trần Nhân Tông, cầu nguyện quốc thái dân an.

Cùng đi với Tổng Bí thư có bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Hưng – Chánh Văn phòng TƯ Đảng; ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và các vị Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước, cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối những giá trị cao quý của dân tộc, phát huy những di sản mà Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đã để lại, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với đời, Trần Nhân Tông là vị Vua nhân từ, trí tuệ, một nhà chiến lược tài ba, luôn nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, hết lòng vì nước, vì dân. Trong chiến đấu thì kiên cường, mưu lược. Trong hòa bình thì dành hết tâm sức, tìm kế sách khoan hòa trong nhân dân, đề ra chính sách dưỡng dân, an dân để xây dựng, mở mang đất nước. Người ra sức chăm lo việc nông tang, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; mở mang dân trí, chiêu dụ nhân tài, khuyến khích thi cử, phát triển văn hóa. Với nước ngoài thì thực hiện chính sách kết tình giao hảo, hòa hiếu lân bang, mở mang bờ cõi, nhằm giữ nền hòa bình lâu dài cho đất nước.

Với đạo, Trần Nhân Tông là vị Thiền sư đắc đạo, có nhiều triết lý sâu sắc, khéo kết hợp lấy tâm, đức, trí của đạo làm nền tảng để xây đời. Việc xuất gia tu hành của Người không chỉ giản đơn để tìm giải thoát cho cá nhân mà cho cả dân tộc. Ðức Vua chủ trương qua tín ngưỡng Phật giáo để nuôi tâm đạo đức, dạy trí làm người; bồi đắp tính độc lập, tự cường; phát huy sự thuận hòa trong nhân tâm trăm họ, tạo ra sự hòa hợp quốc gia, hòa hợp vua tôi, hòa hợp cha con, hòa hợp vợ chồng, gia đình, tạo cội rễ cho sức mạnh lâu bền của đất nước Việt.”

Trò chuyện thân mật với Hòa thượng Thích Thanh Quyết và chư tăng ni, Tổng Bí thư mong muốn liệt vị tôn túc trưởng thượng trong Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, Phật tử và các tầng lớp nhân dân ra sức giữ gìn, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, của dân tộc, thực hiện tốt hơn nữa chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết của Ðảng và Nhà nước ta trong thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển đất nước và tô điểm cho truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo nước nhà.

Tổng Bí thư mong muốn tăng ni, Phật tử sẽ ngày càng nhất tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo vững mạnh, nối tiếp tư tưởng “Cư trần lạc đạo”, “Hòa quang đồng trần” của Ðức Vua Trần Nhân Tông và tư tưởng Ðại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt đường hướng hoạt động “Ðạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Trung ương GHPGVN, góp phần cùng toàn dân xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Tại đây, Tổng Bí thư và các vị đại biểu trồng cây lưu niệm trước Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Tổng Bí thư và các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tấm bia tôn vinh Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Cung Trúc Lâm Yên Tử

Tin: Thích Nữ Mai Anh

Ảnh: PV. VTV, Xuân Trường

Theo http://truclamyentu.com.vn/