PSO- Sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25 tháng năm, Nhâm Dần), tại  trường Hạ Long Hưng (xã Hải Phú,  huyện Hải Lăng,  tỉnh Quảng Trị) Ban Chức sự Hạ trường và chư Ni hành giả an cư trong toàn tỉnh Quảng Trị đã cung đón phái đoàn Phân ban Ni giới trung ương (PBNG TƯ) do NT. Thích Nữ Nhật Khương, Phó PBNG kiêm Trưởng tiểu ban Giáo dục PBNG TƯ, làm Trưởng đoàn đến thăm và cúng dường hành giả an cư.

Đón tiếp phái đoàn về phía PBNG tỉnh Quảng Trị có NT. Thích Nữ Thông Mẫn-, Trưởng Phân ban; Ni Sư Thích nữ Nguyệt Liên- Phó Phân ban; Ni Sư Thích Nữ Chơn Tịnh – Thư ký, cùng toàn thể chư Ni hành giả an cư tỉnh nhà.

Tại buổi đón, sau khi đảnh lễ Tam Bảo, chư Ni hành giả đã quỳ gối chắp tay lắng lòng nghe đại diện đoàn tuyên đọc Tâm Thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ gửi đến chư Ni hành giả an cư trong cả nước.

Tiếp đến, đại diện Ban Thư ký PBNG PG tỉnh đã báo cáo tình hình sinh hoạt của chư Ni tỉnh nhà trong mùa An cư.

Đại diện phái đoàn, NT.Thích Nữ Nhựt Khương và NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm có lời tán thán và sách tấn tinh thần tu học của toàn thể chư Ni hành giả.

Ni Trưởng TN. Thông Mẫn, Trưởng PBNG Quảng Trị, đã vấn an sức khỏe cảm niệm ân tình của quý Ni Trưởng và các thành viên trong đoàn.

Cũng trong dịp này,  quý Phật tử tháp tùng phái đoàn đã tác pháp cúng dường tịnh tài tịnh vật đến chư Ni hiện diện.

Thông Chánh-Trung Thanh