PSO – Sáng ngày 26/5/2020 , Thường Trực BTS GHPGVN Tp. Đông Hà ( VP BTS Chùa Đại Áng, Phường Đông Lương, TP Đông Hà) đã tổ chức phiên họp mở rộng nhằm triển khai các công tác Phật sự sắp đến.

Buổi họp dưới sự chứng minh ĐĐ. Thích Từ Châu; Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh; Trưởng BTS GHPGVN Tp. Đông Hà cùng chư Tôn đức, Quý Đạo Hữu Thường Trực BTS đồng tham dự.

Mở đầu cuộc họp, Đại Đức Trưởng Ban đã đề dẫn đây là các Phật sự quan trọng như bầu lại Ban Hộ Tự (BHT) cho nhiệm kỳ mới nếu cần. Xây dựng các nhà tình thương tại cơ sở thuộc địa bàn Tp Đông Hà, giúp đỡ các gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Đại Đức Thích Tín Giải; Chánh Thư Ký BTS Tp. Đông Hà báo cáo tài chính, niên liễn và thu chi ủng hộ Covid-19 trước toàn thể hội chúng.

Ban Tăng sự cũng đã triển khai chương trình an cư kiết hạ theo thông tư của BTS GHPGVN tỉnh đề ra. Buổi họp cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của hội chúng nhằm xây dựng Phật Giáo Thành Phố ngày càng phát triển.

Buổi họp kết thúc trong tinh thần từ bi hoan hỷ.

Từ Nghiêm

 

 

 

 

The post Quảng Trị : Đông Hà tổ chức Phiên Họp mở rộng toàn BTS appeared first on Phật sự Online Miền Trung.