Quảng Trị: Hoà thượng Thích Thiện Tấn được suy cử tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh nhiệm kỳ VII (2022 – 2027)

0

 Sáng ngày 12-5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra trọng thể tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, huyện Triệu Phong. Đại hội đón tiếp hơn 500 đại biểu là chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các cấp chính quyền Tỉnh và Tăng Ni, Phật tử về tham dự và chúc mừng.

Ban chứng minh Đại hội có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; Hoà thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tich HĐTS; Hoà thượng Thích Hải Ấn, Uỷ viên TT HĐTS, Viện Trưởng Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Đức Thanh, Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Hoà thượng chứng minh Ban Trị sự Tỉnh

Đoàn chủ tọa: Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên TT HĐTS,  Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức; Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Uỷ viên TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Hoà thượng Thích Hải Tạng, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự Tỉnh, và chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự.

Tham dự Đại hội có: ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đông nhân dân Tỉnh; ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; ông Đào Mạnh Hùng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Tỉnh; ông Lê Quang Chiến, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT HĐND Tỉnh; cùng đại diện Uỷ ban Trung ương MTTQVN; Cục An ninh nội địa – Bộ Công an, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Trị và Huyện, Thị, Thành.

Thay mặt Ban Tổ chức, Hoà thượng Thích Hải Tạng phát biểu khai mạc. Hơn một phần ba thế kỷ kể từ khi GHPGVN tỉnh Quảng Trị được chính thức thành lập vào năm 1990 cho đến nay, trong điều kiện quê hương Quảng Trị đang từng bước ổn định và phát triển về mọi mặt sau những mất mát lớn lao do chiến tranh tàn phá khốc liệt; Phật giáo Tỉnh nhà đã có những tiến triển, những thành quả Phật sự đạt được đáng khích lệ về củng cố tổ chức, quản lý sinh hoạt, chăm lo tu học và làm được nhiều Phật sự đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung của GHPGVN và xây dựng kinh tế xã hội Tỉnh.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VI, Thượng toạ Thích Đạo Không, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết; Những thành quả đạt được của nhiệm kỳ qua tuy chưa phải là lớn lao và toàn diện nhưng cũng đáng ghi nhận về một số mặt, trong đó về mặt tổ chức đã được củng cố, kiện toàn hơn 200 đơn vị Chùa, Niệm Phật đường cơ sở, hơn 50 Đạo tràng Bát Quan trai, tu Niệm Phật và 165 đơn vị GĐPT ổn định sinh hoạt với hơn 1 vạn Huynh trưởng đoàn sinh các ngành và có những bước phát triển về tu học, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tạo hoạt động Phật sự chung của Phật giáo Tỉnh nhà phong phú thêm về nội dung và hình thức.

Công tác Tăng sự luôn được quan tâm, hầu hết các Chùa, Niệm Phật đường trong toàn tỉnh đều đã có Chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ, nhờ đó mà việc tu học của Phật tử các giới được thuận lợi và hiệu quả hơn, hoạt động văn hóa, nghi lễ cũng được chú trọng. Ban Trị sự đã trang nghiêm tổ chức thành công Giới đàn Như Hải tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang – Thị Trấn Ái Tử,  huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào 01/ 2018.

Đồng thời, cơ sở Chùa, Niệm Phật đường đều đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp, trùng tu, xây dựng khang trang đẹp đẽ, xứng tầm già lam xán lạn; thiết trí lễ đài, xe hoa cúng dường Phật đản, cầu siêu tưởng niệm Chư anh linh anh hùng liệt sĩ, trai đàn bạt độ được tổ chức hàng năm.

Mặt khác, hoạt động từ thiện xã hội cũng đã được thực hiện đúng mục đích, thể hiện tinh thần từ bi, vị tha của đạo Phật, hàng trăm tỷ đồng đã được hỗ trợ cho bà con thiên tai lũ lụt, các đối tượng khó khăn, neo đơn, tàn tật, xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Tán dương công đức tinh thần phụng sự của toàn thể thành viên Ban Trị sự, tại Đại hội, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 03 tập thể và 08 cá nhân tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của GHPGVN

Dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho Hoà thượng Thích Thiện Tấn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh và 06 cá nhân đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đạt đoàn kết toàn dân.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Hòa thượng Thích Thiện Tấn thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VI, tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp theo, Thượng toạ Thích Đạo Không đại diện Tiểu ban nhân sự Đại hội, trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ VII.

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ VII (2022-2027) gồm 68 thành viên.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn suy cử tái nhiệm, Trưởng Ban Trị sự; Thượng toạ Thích Quảng Thiện, Thượng toạ Thích Huệ Nhẫn, Thượng toạ Thích Trí Năng, Đại đức Thích Từ Luận, đồng Phó Trưởng ban; Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Viên Thành, Phó Chánh thư ký kiêm Chánh Văn phòng.

Thay mặt Chính quyền tỉnh ghi nhận, ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, phát biểu chúc mừng Đại hội và biểu dương Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Trị đã tích cực hoạt động từ thiện xã hội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Ban đạo từ tại Đại hội, Hoà thượng Chủ tịch tán dương những thành tựu Phật sự đã đạt được của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo dày dặn của Hòa thượng Thích Thiện Tấn, toàn thể Ban Trị sự đã đồng lòng, quyết tâm cùng sự phối hợp nhịp nhàng của Ban Trị sự các huyện, thị, thành thực hiện các Phật sự trọng tâm, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trải dài từ Tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hoá, hướng dẫn Phật tử, thông tin truyền thông…

Đồng thời, Hoà thượng cũng tin tưởng, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VII có năng lực và phẩm hạnh sẽ đủ sức tiếp nhận trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự tại tỉnh nhà, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, quyết tâm hoàn thành bản kế hoạch đã đề ra, đưa Phật giáo tỉnh phát triển vượt bậc, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.

Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở tân Ban Trị sự sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ VII để trình Ban Thường trực HĐTS chuẩn y, cơ cấu nhân sự vào các Ban chuyên môn trực thuộc để thuận tiện hoàn thành kế hoạch năm đầu nhiệm kỳ, làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX, vào tháng 11/2022.

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng trị lần thứ VII:

Đăng Huy