Ra mắt tân Ban chấp hành Hội cựu Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM

PSO – Chiều ngày 6/12, theo chương trình Đại lễ kỷ niệm 35 học viện PGVN tại TP.HCM, Hội đồng điều hành Học viện và toàn thể Tăng Ni sinh các khóa đã có buổi thảo luận bầu Ban chấp hành Hội cựu Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM. Chủ trì buổi họp … Đọc tiếp Ra mắt tân Ban chấp hành Hội cựu Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM